Ledare

Säkerhetshot framför konvertiter?

Att sätta sig in in turerna kring varför utvisningen av de sex radikala islamister som anses vara ett hot mot rikets säkerhet inte kan verkställas, är inte alldeles enkelt.

Men kortfattat är det så att på grund av att deras säkerhet i hemlandet inte kan garanteras står svenskt rättsväsen handfallna, och Säpo som i våras slog till mot de sex personerna, kan bara titta på när dessa nu kommit hem igen utan vidare åtgärder. Trots utvisningsdomar.

Ställ nu detta mot de samtidigt pågående utvisningarna av unga afghaner, många kristna, som i flyg efter flyg deporteras tillbaka till ett land som rapporterats vara dödligare än Syrien.

Varför skyddar vi dem som anses vara ett hot mot rikets säkerhet, medan vi verkställer utvisningarna av personer som i många fall tvärtom etablerat sig som en framtida säkerhet för riket? Personer som vill ta till sig av vad Sverige har att erbjuda, arbeta för dess bästa och inget hellre önskar än att bli laglydiga framtida svenska medborgare.

Bland annat har pastor Christian Mölk, engagerad i #rättilltro, skrivit om en utvisad konvertit som skickades från Flen till Afghanistan, där han avslöjades som kristen och sedan utsattes för grov misshandel.

Kristna, ateister, och HBTQ-personer måste dölja sina identiter för att inte råka illa ut.

Det är väl för grupper som de här vi behöver stoppa utvisningar omedelbart, och inte för dem som anses vara ett hot mot rikets säkerhet.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Ledare

Mer inom samma ämne