När staten bestämmer om kristen tro

Att religion inte ska blandas in i statsapparaten är en självklarhet för många, men att statsapparaten försöker blanda sig i religion kan knappast anses vara mycket bättre.

Fallen med konvertiter som utvisas till Aghanistan är ett skrämmande bevis på det.

Efter 40 dagar avslutas nu kampanjen #rättilltro om kristna konvertiters situation. I #rättilltro har Equmeniakyrkan och andra frikyrkor sagt det enkla: Alla har rätt att välja sin tro.

I dagarna kom Micael Grenholm ut med romanen ”Konvertiten” som behandlar samma problem. I Sverige får myndigheter inte utvisa människor som konverterat till kristendom till länder där de riskerar förföljelse. Det är därför svenska myndigheter förnekar att de utvisar kristna konvertiter till Afghanistan och Iran. Istället ifrågasätts konvertiternas tro och utvisas till dessa länder där de riskerar grav förföljelse.

Att kampanja och sprida kunskap i skönlitterär form är viktigt. Många svenskars kunskap om kristen tro och konvertiters situation är skral. Migrationsverket och Migrationsdomstolen är inte några undantag. När asylsökande tvingas redogöra för sin tro har de bland annat mötts av en utredare med en övertygelse att islam och kristendom har en gemensam gud. Varför behöver någon konvertera om religionerna ändå har samma gud? Vad spelar det då för roll om de mött Jesus? Enligt staten behöver de inte konvertera.

Kristna bekänner att Jesus är sann Gud och sann människa, att han är en av tre personer vars gemenskap är så stark att det är en gud. Kristna tror på att Gud är personlig och söker en relation med varje människa. Utifrån denna tro menar många kristna – konvertiter och andra – att de inte tror på samma gud som bland annat muslimer. När asylsökande förklarat sin kristna tro har svenska myndigheter rört till det. I Migrationsdomstolen yrkade en nämndeman på utvisning med argumentet att det är katoliker, inte protestanter, som tror att Jesus är Gud.

Den svenska staten har en lång och bedrövlig tradition av att vilja styra folkets religionsutövning. Även om enhetskyrkan är avskaffad så tycks staten alltjämt vara rädd för pluralism, i alla fall vad gäller religion. Det är nämligen inte bara myndigheterna i asylprocessen som framlägger att kristna och muslimer tror på samma gud som enkla fakta. Religionsvetaren Torsten Löfstedt menar att samma påstående dyker upp i grundskolans religionsundervisning, bland annat genom att hänvisa till att ”allah” är arabiska för ”gud”. Kanske är det från skolans undervisning som Migrationsverkets utredare fått sina kunskaper.

Andy Bannister (som i sin avhandling dekonstruerade Koranen) konstaterar i sin bok ”Do Muslim and Christians Worship the Same God?” att ordet ”gud” kan användas för någons identitet, men också för en egenskap på något som existerar. Han ger egenskapen ”president” som exempel. Konspirationsteoretikerna som stormade den amerikanska kongressen var övertygade om att USA har en president och att det är Donald Trump, medan kongressen och majoriteten av det amerikanska folket menade att den enda presidenten är Joe Biden. Det finns bara en president i USA, men ingen tror att identiteten för Trump och Biden är samma. Bannister menar att när samma ord – gud – används på två olika sätt kan det förvirra. Vem gud är menar både Bannister och Löfstedt är en trosfråga som inte går att bevisa.

Istället för att migrationsmyndigheter på lösa grunder bestämmer om kristen tro när de möter asylsökande konvertiter bör de lyssna på experterna: deras pastorer. Tyvärr möts dessa med misstro och svenska myndigheter bär nu ansvaret för att ha utvisat konvertiter till livsfarliga länder som Afghanistan. I Aftonbladet krävde flera pastorer som är aktiva i #rättilltro att Sverige tar hem konvertiter som utvisats till Afghanistan. Förslaget måste bli verklighet.

MAGNUS HAGEVI
sandaren@sandaren.se

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.