Ledare

Låt kyrkoledarvalet präglas av transparens

Förutom att Lasse Svensson får Equmeniakyrkans förtroende för ytterligare en mandatperiod, har kyrkostyrelsen beslutat att inte offentliggöra vilka som blivit nominerade till biträdande kyrkoledare.

I Sändaren 40/2019 går det att ta del av argumentationen, som i stort sett går ut på att de nominerade kan riskera att hamna i en form av limbo med sina nuvarande arbetsgivare om de skulle vara intresserade av uppdraget.

Det stämmer nog inte. Skulle namnen offentliggöras, tror jag de flesta arbetsgivare som ju till största del bör vara Equmeniakyrkor eller organisationer i nära anslutning, snarare skulle vara stolta att ha medarbetare med i den här processen.

Om de verkligen blir aktuella är ju dessutom en senare fråga, men en öppen lista skulle göra det lättare kanske både för församlingar att fundera och diskutera vad Equmeniakyrkan egentligen har för behov vad gäller nya biträdande kyrkoledare och vilka av alla nominerade som skulle kunna passa in i den rollen.

Den nominerade har ju också all rätt att inte diskutera sitt intresse i frågan, men kan få möjlighet att ta in reaktionerna på deras nominering fram tills beslut ska tas och denne eventuellt blir aktuell.

Det finns en överdriven integritetskultur som präglar samhället allt mer. Här kunde vi istället vara förebilder i transparens och öppenhet.

En sådan här lista känns också alltför viktig att hålla i det fördolda.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Ledare

Mer inom samma ämne