Kommuniteten på Bjärka Säby behövs

Den 21 januari 1917 går följande att läsa i Dagens Nyheter:

"Pastor Lewi Pethrus skriver i Svenska Morgonbladet och ivrar mot pastor Schröderheims katolska tendenser. Hr Schröderheim brukar korsa sig, tycker om att bära stola av olika färg alltefter högtiderna, älskar stearinljus på altaret framför elektriska lampor.”

Den store svenske pingstledaren Lewi Pethrus tveksamhet till ”katolska tendenser” lyser igenom när Pingst Linköping (med förståelse från högsta pingstledning) säger upp avtalet med kommuniteten på Bjärka Säby. Skepticismen är inte begränsat till pingstvännerna. Hela den protestantiska kristenheten vilar ju faktiskt på just protest mot delar av katolicismen.

Men särskilt de senaste decennierna har det rört på sig rejält i den kristna världen. Medan katolska kyrkan har begåvats med tungomålstalande karismatiker finns det frikyrkliga som mer eller mindre anammat traditioner som tidigare bara kunnat ses i katolska eller ortodoxa sammanhang. De gillar att korsa sig, och bära stola kanske.

I Bibeln läser jag att vi ska pröva allt och behålla det goda. Vad jag vet har inte ”nymodigheterna” i svensk frikyrkofauna på Bjärka Säby bidragit till någon försämring av svensk kristenhet.

Snarare ter det sig som att den fört frikyrkokulturer samman med andra kyrkotraditioner och dessutom ökat både medvetenhet och förståelse sinsemellan. På köpet har tron breddats för inte minst många ur en yngre generation kristna som lidit av förvirring och rotlöshet i en kyrklighet som de upplevt sig långt borta ifrån.

Sådan god frukt skulle man väl vilja bevara? Men å andra sidan handlar alltihop kanske om traditioner som håller på att förloras. Ett pingstvännernas paradise lost. Den en gång så starka doktrinen om samfundsfrihet är i praktiken borta, tidningen Dagen är inte längre endast pingstvännernas och Kristdemokraterna har bytt ledord från kristendom till konservatism.

Arvet efter Lewi Pethrus tunnas ut, och kvar bland schackpjäserna står uttryckssättets bonde redo att flyttas till nästa ruta.

Men det kan vara klokt att tänka igenom nästa drag. Kanske är det dags för Lewi Pethrus av 2021 att skaka hand med pastor Schröderheim och föreslå att de istället ber tillsammans.

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Kristina Post
Det håller jag verkligen med om!!! I vår globaliserade tid behöver vi bejaka varandras uttryck, och kanske till och med pröva dem. Se oss alla kristna som bröder och systrar i Kristus. Som människorna sa om de första kristna: "Se hur de älskar varandra".