Gud dröjer inte i kunskapens skugga

Församlingar borde ta vara på alla troende ungdomar som nu börjar sina studier. Det bör finnas god hjälp för dem att odla sin kunskap om både den kristna tron, sin vetenskap och det som förenar dessa.

Nu har antagningsbeskedet kommit till de som sökt universitetet och högskola. Flera av högskolestudenterna har kyrklig bakgrund. När jag för några år sedan undersökte studenternas samfundstillhörighet visade det sig att frikyrkoaktiva var överrepresenterade bland dem.

Equmeniakyrkan och andra samfund har också engagerat sig inom akademin där Enskilda högskolan i Stockholm är en av satsningarna. Det visar på en positiv syn på kunskap, studier och forskning.

I bland annat Sändaren har det under året varit en debatt som på olika sätt ifrågasätter kristen tro eller vetenskap. Det finns också de som ser möjligheter med kristen tro och vetenskap.

En del menar att tron på Gud finns för att kunna förklara det vi annars inte kan förstå. När något inte kan förklaras finns möjligheten att hänvisa till Gud.

Många sekulära menar att ju mer som kan förklaras genom vetenskapliga framsteg och rationellt tänkande, desto mer krymper Gud och sekulariseringen breder ut sig. De tycks mena att när allt fått sin förklaring behövs inte Gud längre.

En del kristna har egentligen samma utgångspunkt. De menar att forskning inte kan förklara allt, utan i den kvarvarande mystiken finns ett behov av Gud.

Men Gud skyr inte någon kunskap eller dröjer sig kvar i kunskapens skugga där forskarna ännu inte rönt framgång. Som kristen och forskare ser jag snarare att vetenskap kan vara ett sätt att undersöka hur Gud gått till väga. Om forskning på ett övertygande sätt visar något annat än vad många kristna trott är detta en möjlighet. Kunskap ger oss möjlighet att förstå Gud bättre och följa Jesus.

Den dominerande vetenskapliga huvudfåran kan beskrivas som en uppsättning regler för att kommunicera idéer och undersöka deras stöd i verkligheten. I denna process beaktas inte olika övertygelser som religion eller politiska ideologier. Då kristen tro är en övertygelse är det inte möjligt att stödja en vetenskaplig teori med att hänvisa till kristendom. Vad gäller möjligheten att ha en kristen tro finns det trots detta ingen anledning att vara negativ till vetenskap och forskning.

Om forskningen till sist skulle kunna förklara allt så bör den kristna ståndpunkten vara att vi då befinner oss ansikte mot ansikte med Gud.

Kristen tro kan inspirera forskare. Ett exempel är forskningen om hur universum blev till. Länge uppfattades universum som mer eller mindre evigt statiskt i omfång, helt utan tillblivelse och absolut utan skapelse. Under 1930-talet lanserade den belgiska prästen och fysikern Georges Lemaître en alltigenom vetenskaplig teori som hans motståndare hånfullt kallade för Big Bang.

Enligt teorin expanderade universum efter att en ”uratom” exploderat. Lemaître kritiserades för sin teori, bland annat för att Big Bang-teorin överensstämde med ett skapat universum. Visst tycktes han ha räknat rätt, men var inte prästen religiös? Men forskningen om universum fortsatte. Allt eftersom bevisen hopade sig för Big Bang-teorin har den blivit allmänt accepterad.

För kristna församlingar är en viktig uppgift att ta hand om studenter och andra unga vuxna som just flyttat hemifrån. I en församling kan studenter och andra få se möjligheterna med kristen tro, studier och forskning. En framväxande kyrka borde vara engagerad för att underlätta kommunikationen mellan församlingar om mobila unga vuxna. Varför inte tipsa universitetskyrkan och församlingen på de orter som unga vuxna flyttat till? Har högskole­orternas församlingar smågrupper för unga vuxna och andra satsningar för dem?

MAGNUS HAGEVI
sandaren@sandaren.se

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.