Ledare

Ge de förföljda frid till nästa jul

Ingen god jul för de kristna i Nordkorea. Ingen midnattsmässa eller offentliga läsingar ur julevangeliet, inga jublande kyrkklockor ingen chans att öppet fira tillsammans med kristna vänner.

I Kim Jong-Uns diktatoriska Herodesregim förföljs de som inte underkastar sig statsreligionen, och kristna blir avrättade eller skickade till arbetsläger. Och det är inte bara i Nordkorea som tillståndet för kristna är dystert. Långt ifrån.

Varje år släpper organisationen Open Doors en rapport, World Watch List, som listar de 50 länder där det är allra farligast att vara kristen. 2019 toppade Nordkorea, följt av Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Sudan, Eritrea, Jemen, Iran och Indien. Det är väl värt att notera att Sverige alltså i detta nu utvisar kristna till världens andra värsta land för Jesustroende – Open Doors berättar om hur den islamska författningen gör att myndigheter och tjänstemän i Afghanistan är mycket fientliga inställda till kristendomen. Man erkänner inga konvertiter, och den som trots allt blir kristen kommer sättas under hård press av klanmedlemmar. I värsta fall blir han eller hon mördad.

I Somalia härjar den militanta gruppen al-Shabaab, som menar att det inte bör finnas några kyrkor i landet. Kristna drabbas extra hårt av det våld och den fattigdom som präglar Somalia eftersom de saknar socialt skyddsnät. Det är ett genomgående problem för troende i länderna på World Watch List, länder som ofta präglas av klansamhällen och en stat som söker religiös konformism. I Libyen är många kristna flyktingar eller emigrantarbetare och befinner sig därmed längst ner i hierarkin. Vart ska de ta vägen? Vem ska hjälp dem?

De utsatta kristna världen över följer i martyrernas fotspår. De går i döden tillsammans med den helige Stefanos, kristendomens första martyr som avrättades omkring år 34 Ef.K i Jerusalem för att han trodde på Jesus. Den situation våra bröder och systrar i Iran, Kina och Afghanistan befinner sig i påminner oss om det höga pris man kan få betala för att man följer Jesus. De väcker inte bara vårt medlidande och vår vilja till förändring, de borde också inspirera oss till att själva bli mer öppna och frimodiga i vår kristna tro. Vi som lever i väst har ingenting som hindrar oss från att delta i kyrkans fulla gemenskap – ingenting förutom vår egen lättja, bekvämlighet och kanske vår känsla av att kristendomen är lite pinsam och förlegad, inget man stoltserar med.

Låt oss därför nu när vi fått fira våra jular i fred, minnas våra bröder och systrar som inte fick den chansen – med konkret hjälp i form av pengadonationer till organisationer som bistår dem, med böner, men också med att hedra deras kamp i våra egna liv. Låt oss skriva brev till våra makthavare, och insändare och debattartiklar i våra tidningar. Låt oss prata öppet om vad som sker i länderna på Open Doors lista. Låt oss motarbeta fördomar om att kristendomen är ett slags maktens religion, en vit och västerländsk religion – för det är den inte. Det må vara ofarligt och okontroversiellt att gå i kyrkan här i Sverige, men på många platser på jorden är kristendomen precis lika omstörtande och revolutionerande som när den först kom.

Vi måste minnas denna evangeliets radikala kärna. När Jesus låter sig födas som ett oskyldigt spädbarn visar han på ett kraftfullt sätt hur världens normala ordning nu vänts upp och ner. De första blir de sista och de sista de första; världens frälsare kommer till oss som ett litet barn. Ta emot honom! Minns hans ord om de fattiga, svaga och sjuka: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matt 25:40)

Gud är en Gud som älskar rättvisa och nåd. Som Jesu lärjungar måste vi låta våra liv överflöda av precis detta, av den kärlek som alltid söker den andres goda. Låt detta nya år bli startskottet för ett förnyat engagemang i förföljda kristnas situation.

JOSEFIN HOLMSTRÖM

»Låt detta nya år bli startskottet för ett förnyat engagemang i förföljda kristnas situation.

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Ledare

Mer inom samma ämne