Frikyrkan och kristen internationalism

I nyheter från USA hörs ofta att kristna högern är ett viktigt stöd för Donald Trump och liknande politiker. I USA är kristna högern stark bland evangeliskt troende med europeiskt ursprung. Men i Sverige har forskningsrapport efter forskningsrapport visat på ett svagt stöd för Sverigedemokraterna i frikyrkorna som till stor del samlar evangeliskt troende.

Ett svar på olikheten i stödet för Sverigedemokraterna och deras amerikanska motsvarighet är skillnaden mellan kristen internationalism och nationalism.

Ett amerikanskt forskarlag under ledning av Andrew Whitehead har pekat ut kristen nationalism som en viktig orsak till kristnas stöd av Trump. I USA anknyter kristen nationalism till folkreligiositet och hämtar tankar om ett utvalt folk från Gamla Testamentet. Kristna nationalister har överfört dessa tankar till sig själva och USA. De har skapat en myt om ’the land of the free’, vars grund är ett förbund mellan dess invånare och Skaparen. Enligt denna myt är USA:s gudomliga uppdrag att försvara frihet och rättvisa i världen och kopplas ibland till tankar om etnisk enhetlighet. Forskarna visar att kristna utan dessa föreställningar sällan stödde Trump, samtidigt som kristen nationalism tycks vara spridd bland evangeliskt troende som röstade på Trump.

I kristen nationalism finns en viktig skillnad mellan svensk och amerikansk kristenhet. Det är inte en avsaknad av en svensk kristen nationalism som är skillnaden, utan ett direkt frikyrkligt motstånd till den.

Religionsvetarna Kjell O Lejon och Göran Gustafsson har visat på den historiska statskyrkans kopplingar till en kristen nationalism i början av 1900-talet. Väckelserörelsen var då på frammarsch, folkrörelserna blomstrade, auktoritära strukturer ifrågasattes och med urbaniseringen försvann sockenkyrkan. Skulle statskyrkan överleva? Enligt historiken Torbjörn Aronsson kom ett svar från Ungkyrkorörelsen. Där fanns krafter som ville att statskyrkan skulle bli en nationalistisk folkrörelse, folkkyrkan som hyllade kungamakt och ett starkt nationellt försvar. Politiskt lierade sig Ungkyrkorörelsen med den då antidemokratiska Högern. Den blivande biskopen Manfred Björkqvist och andra ledare i Ungkyrkorörelsen engagerade sig för militära satsningar och organiserade det berömda bondetåget som var en demonstration som stödde kungamakten mot svensk demokratisering.

Om något har frikyrkorörelsen varit den kristna nationalismens motståndare. P P Waldenström hånade tanken om en nationell kyrka där ’en obestämd folkmängd boende inom vissa gärdesgårdar i yttre geografisk mening, så att man kan säga om den Svenska kyrkan, att hon gränsar i öster till Bottniska viken och Östersjön, i söder till Östersjön och i väster till Kattegatt och Norge.’ Frikyrkorna var en del av en internationella rörelse med ett globalt kontaktnät där de missionerade och tog emot intryck utifrån.

Till skillnad från många protestanter i USA har kristen internationalism blivit en del av identiteten bland evangeliskt troende i de svenska frikyrkorna. Samtidigt som kristen nationalism förklarar varför många amerikanska protestanter stött Trump och liknande politiker är kristen internationalism en förklaring till att Sverigedemokraterna har svagt stöd bland frikyrkliga väljare.

Equmeniakyrkan förnyar nu sitt arbete med mission i andra länder och ökar satsningen på att engagera människor i det internationella arbetet. Satsningen är viktig för människor i andra länder. Dessutom är det en satsning på Equmeniakyrkans identitet i kristen internationalism.

Magnus Hagevi
sandaren@sandaren.se

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice