EHS-rektor bör ha Equmeniaförankring

En av Equmeniakyrkans viktigaste positioner ska nu tillsättas – men diskussionen har hittills lyst med sin frånvaro.

En viktig punkt i rekryteringen bör vara att nästa rektor för EHS är väl förankrad i samfundet.

Någon har sagt att Svenska Missionskyrkan hade fyra centrala postioner; missionsföreståndare, inre missionens sekreterare, yttre missionens sekreterare och rektor på seminariet.

Detsamma skulle kunna sägas om hur relationen mellan Equmeniakyrkan och Enskilda högskolan/Teologiska högskolan kan beskrivas.

Dels ägs stiftelsen som driver EHS av Equmeniakyran och just via Teologiska högskolan/EHS formas så gott som samtliga av samfundets pastorer, även de som välkomnas till Equmeniapastor från annat samfund måste läsa minst en EHS-kurs.

Hur viktigt blir det då inte att det verkligen säkerställs att rektorn även i fortsättningen har en djup förankring i Equmeniakyrkan och den fåra av kyrklig tradition som kyrkans tre bildarsamfund är sprungna ur!

Medan diskussionerna föregick valet av Equmeniakyrkans tre kyrkoledare i över ett år har tillsättningen av tjänsten som rektor för Teologiska högskolan passerat tyst på ytterkurvan.

Enligt EHS styrelseordförande Helena Höij är ansökningsprocessen nu avslutad och från och med i måndags är intervjuerna igång. I februari beräknas en ersättare till avgående Owe Kennerberg vara på plats.

I detta val, till skillnad från kyrkoledarvalet, hålls samfundets medlemmar utanför. Det är ju helt rimligt och i sin ordning, skall påpekas. Till skillnad från kyrkoledarrollen är det inget egentligt val utan en vanlig tillsättning av tjänst, obegränsad av mandatperioder.

Kennerberg tillträdde tjänsten 2006 och har alltså suttit i 15 år när han lämnar över.

Ponera att nästa person i rollen sitter lika länge på rektorsstolen – och betänk vilket inflytande en sådan person får över den utbildning som majoriteten av Equmeniakyrkans herdekår passerar, och därmed också över dem som personer och i nästa led församling och samfund.

Även om det är mer än bra att Enskilda högskolan under Kennerbergs ledning redan börjat sin resa mot att bredda läro-
sätet och nu attraherar elever från vitt skilda samfund och inriktningar, behöver samfundet Equmeniakyrkan våga skicka med en stark önskan om att den person som står på tur ska vara väl förankrad i våra traditioner.

Inte för att det är fel med en stark förankring i en annan kyrklig tradition, men för att detta är en så viktig roll för just denna del av kyrkofamiljen.

Inte skulle vi väl släppa någon av chefsrollerna i själva samfundet till någon utan förankring i Equmeniakyrkan eller bildarsamfunden?

Extra symboliskt viktigt blir det när det i dagsläget inte heller finns en enda Equmeniaordinerad ämnesföreträdare på THS.

Men lärare och professorer med den bakgrunden finns gott om, liksom styrelseledamöter med djup förankring. Så kanske är detta att slå in en öppen dörr.

Men diskussionen behöver starta, och vi behöver ha klart för oss varför det är så viktigt att EHS rektor bör ha en förankring i Equmeniakyrkan.

Inte på grund av att det skulle råda dålig kompetens hos personer med förankring i andra grenar av kyrkoträdet, utan för att det är just detta samfunds enda riktigt bra chans att erbjuda mångfald till detsamma.

Nu tror jag och hoppas, att den kompetens som redan finns i huset, då förre kyrkoledaren Sofia Camnerin är nuvarande biträdande rektor, kommer att tas till vara på. En kvinnlig rektor hade dessutom varit ett bra statement då två av tre kyrkoledare är män.

Men jag vet ju inte vilka som sökt, det gör bara den styrelse som nu har ett viktigt arbete framför sig.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.