Återta betoningen på läsandet

Återta betoningen på läsning i den kristna undervisningen. Foto: Stocksnap

I Alingsås där jag bor håller lokaltidningen på att gå omkull efter år av ekonomiska svårigheter, färre annonser och fallande upplagor.

Tendensen är liknande för många mediehus.

Även vi på Sändaren slåss hårt för fler prenumeranter, särskilt unga. Vi vände trenden i år med 200 ex i upplageökning och 2000 fler läsare. Men långsiktigt vinns kampen bara om intresset för läsande ökar.

Just nu pekar trenden åt ett annat håll – och det är inte bara tidningar som har att fundera på.

Enligt statens medieråd faller ungas läsintresse stadigt. Det läggs mindre tid på högläsning för barn vilket leder till minskad läsförståelse och mindre acceptans av långa texter.

Emojis, så kallade memes och snabba chatmeddelanden behärskas dock till fulländning av unga.

Den digitala transformationen är den största läsrevolutionen sedan tryckpressen, och inför den bör även kyrkorna ta frågan på stort allvar.

Hur ska unga bli intresserade av att läsa Bibeln? Kristen litteratur? Andliga texter överhuvudtaget?

Det digitala samhället ger fantastiska möjligheter, men jag tror aldrig att ”Korset förklarad i en gif” kan ersätta de egna studierna, med den egna analysen, bönen och samtalen som följer.

Var beredd att svara den som undrar om ert hopp, står det i Bibeln, men om man inte läser är det risk att man själv går och undrar vad det handlar om.

Alla tider tenderar att ha sin överbetoning av saker som fallit ner i prioritering. Någon gång nåden, någon gång anden, någon gång läsandet. Genom betoningen på vikten av att själva läsa sattes en hel del av maskineriet igång för vad vi i dag känner som folkväckelsen. Jag tror att det kan vara dags att börja (över)betona läsandet igen.

Tidningars ekonomiska konkurshot är vanskligt, men kyrkors andliga konkurshot är så mycket värre.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.