Larmrapport: Var fjärde kristen elev kränks av lärare

Många kristna elever hånas för sin tro i skolan, visar ny undersökning.

I Sveriges Kristna Råds nya rapport Unga troende i samhället framgår att varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tros skull - och att det i vissa fall är lärare som kränker. Många döljer därför sin tro.

Med anledning av att barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari i år genomförde Sveriges kristna råd en enkätundersökning med 393 kristna ungdomar från olika kyrkotraditioner. Det man ville ta reda på var hur denna förändring skulle kunna vara till stöd för religionsfriheten för barn och ungdomar i Sverige?

Huvudfrågan var om de blivit utsatta för kränkningar med anledning av sin tro. Av de svarande anger varannan ung person att de upplevt sådana kränkningar. 25 procent av de tillfrågade upplever sig ha blivit kränkt av sin lärare och dessa anger att kränkningarna är vanligast i samband med skolans naturvetenskapliga ämnen och inom religionskunskapen.

- Vår rapport visar på en problematisk situation för troende ungdomar, särskilt när det är läraren som kränker. Rapporten är ännu ett tecken på att religionsfriheten i Sverige inte är så självklar som vi gärna vill tro, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan i ett pressmeddelande.

- FN:s barnkonvention omfattar barnets rätt till en allsidig utbildning liksom rätten till religiös och kulturell identitet. Men vad händer på sikt med ett samhälle där troende ungdomar inte uppmuntras att söka sin övertygelse och samtidigt lär sig att respektera andras tro?, frågar sig föreståndare Daniel Alm, föreståndare för Pingst - Fria församlingar i samverkan.

I dagens (19/2) Svenska Dagbladet skriver presidiet för Sveriges kristna råd en debattartikel utifrån undersökningen. Där citeras bland annat en elev från en ortodox kyrka som skriver såhär: ” ”Jag blev kallad dum, fick kommentarer som ’tror du på tomten också’, hånades med vulgära skämt om min tro … Värst var min gymnasielärare i geografi. Jag lyfte det flera gånger men fick inget stöd av någon i skolan”.

Vår rapport visar på en problematisk situation för troende ungdomar

Taggar:

Religionsfrihet
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Religionsfrihet

Läs vidare