Lagrådet tveksamt till friskolestopp

Lina Axelsson Kihlblom (S), skolminister, under en pressträff i somras där hon presentera regeringens lagrådsremiss med förslag att sätta stopp för nya religiösa friskolor. Foto: Ali Lorestani

Lagrådet sätter frågetecken för förslaget att stoppa nya konfessionella friskolor. Men rådet menar att Europakonventionen inte är en garant för skolorna.

Konfessionella friskolor har varit hårt kritiserade av flera partier, som ser stora faror med praktiserad religion i skolans värld. Det har bland annat hävdats att konfessionella friskolor bidrar till segregation, och att barn som går i dem kan utsättas för otillbörlig religiös påverkan. Samtidigt har de som försvarat konfessionella friskolor pekat på att Europakonventionen ger föräldrar rätt att välja en utbildning med konfessionell inriktning för sina barn.

Socialdemokraterna, som vill förbjuda konfessionella friskolor, har som ett första steg velat införa ett etableringsstopp. Det är det förslaget som Lagrådet, som granskar lagförslag, nu har yttrat sig över.

Lagrådet vill ha tydligare motivering

Lagrådet ställer sig tveksamt till motiveringarna till varför ett etableringsstopp behövs. Rådet tycker, precis som flera remissinstanser, att det saknas mer ingående resonemang kring vilka problem ett förbud kan lösa. I uttalandet hänvisas till Justitiekanslerns remissvar, som menar att de påtalade bristerna i konfessionella friskolor borde kunna åtgärdas med andra, mindre omfattande åtgärder. Det enda som skulle kunna motivera ett sådant förbud är att Sverige är en sekulär stat som ska ha ett skolväsende helt fritt från konfessionella inslag, menar Justitiekanslern.

Lagrådet önskar därför en ny proposition där det ges en tydligare motivering till varför ett sådant stopp egentligen behövs. Men rådet menar samtidigt att ett förbud inte behöver strida mot Europakonventionen. Rådet skriver att staterna: ”har en bred bedömningsmarginal i frågor som gäller förhållandet mellan staten och religionen liksom inom området för utbildning och undervisning, inte minst när denna finansieras av allmänna medel.”

Väntar sig fler lagförslag

Jan Rosman, som är ordförande i Kristna friskolerådet, håller inte med Lagrådet om att ett stopp kan jämkas med Europakonventionen.

– Jag tror inte att deras resonemang kommer att hålla i internationell domstol. Det stora problemet som vi har är att det finns en sekularistisk religion där man ganska fanatiskt driver barns rätt till frihet från sina föräldrars religion, säger han.

Eftersom Sverige antagligen kommer att få en högerregering är det oklart vad som sker med eventuella försök att begränsa konfessionella friskolor.

– Det känns lite bättre för oss, men faran finns kvar. Jag tror att det kommer att bli fler juridiska utmaningar framöver, säger Jan Rosman.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.