Kyrkokonferensen skjuts upp

Deltagarna får lämna innan de ens satt sig i år.

Nu är det klart att Equmeniakyrkans kyrkokonferens skjuts upp till september.

Konferensen flyttas till Stockholm och nuvarande kyrkoledartrio sitter kvar fram till dess.

Under Equmeniakyrkans kyrkostyrelsesammanträde i helgen togs det väntade beslutet att skjuta upp kyrkonkonferensen 2020, på grund av osäkerheten kring coronaviruset.

Tanken var att konferensen som vanligt skulle hållas under Kristi himmelsfärdshelgen och denna gång i Malmö. Nu ändras både datum och ort,.

Istället ska konferensen hållas mellan den 18-20 september i Stockholm. Fokus ska då ligga på förhandlingar och gudstjänster. Kyrkostyrelsen har också beslutat att skulle den rådande pandemin fortfarande ställa till det för större sammankomster i höst, ska konferensen hållas digitalt.

En fråga som legat i luften är om det nya kyrkoledarskapet ändå ska röstas igenom i maj, men så blir nu inte fallet. Trion Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin fortsätter alltså i nuvarande rolluppsättning fram till september.

Med tanke på den pressande situationen som Covid-19 nu utsätter församlingar för, med helt nya utmaningar som hur gudstjänst firas när inte fler än 50 personer får samlas, har kyrkoledarna också valt att skicka ut ett särskilt brev till medarbetarna.

Där eftersöks också inspiration till hur församlingar agerar genom krisen och tanken är att sedan kunna dela det med fler församlingar.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer