Forskare: ”Universum är så vackert”

Jennifer Wiseman

”Jag hoppas kunna inspirera till en djupare tro och kärlek till Gud, så att vi bättre förstår Guds kraft,kreativitet och kärlek när vi ser på universum med förundran och vördnad”, säger Jennifer Wiseman.  Foto: Marcus Gustafsson & Getty (montage)

Hon arbetar dagligen med rymdteleskopet Hubble med fokus på forskning om hur stjärnor föds.

– Det känns som att titta in i Guds barnkammare, förklarar astronomen Jennifer Wiseman när vi möts för att tala om hennes tankar kring universums storslagenhet, som hon uttrycker det.

Jennifer Wiseman är i Stockholm för att delta i en astronomikonferens med anledning av det nya James Webb-teleskopet, och de första bilderna därifrån, som kablats ut runt världen. En vetenskaplig prestation och kulmen på 30 års planering.

– Bilderna är fantastiska, ­säger hon. Så otroligt detaljerade. De kommer att ge oss avgörande ­information om både närliggande planeter och avlägsna
galaxer.

Två teleskop

Denna högprofilerade kristna forskare har kanske fler skäl än de flesta att vara entusiastisk. I framtiden kommer hon att ha mycket att göra med både Hubble och Webb, eftersom de två teleskopen kommer att fungera i synergi.

Skillnaden mellan de båda är att Hubble-teleskopet kan mäta synligt ljus och det högenergetiska ultra-violett-ljuset som kallas ”blåare än blått”, medan den nya James Webb kan se infrarött ljus. Detta är särskilt användbart för att kika in i moln av damm och gas, bland annat i vår egen galax där nya stjärnor och planeter bildas, och för att se ljuset från avlägsna, nyfödda galaxer. Ljus som färdats genom vårt expanderande universum i miljarder år.

Universum fortsätter expandera

– Det är så vackert och så inspirerande att universum inte stagnerar utan fortsätter att expandera och utvecklas, säger Jennifer Wiseman, som är angelägen att understryka att den intervju hon nu ger enbart speglar hennes personliga uppfattningar. Hon berättar att under det tidiga 1900-talet fanns en del forskare som inte ville tro att vårt universum har en början och förändras över tid, eftersom denna pågående process kan tolkas med teologiska övertoner,

Spektakulär början

– Men nu står det klart att vårt universum, kanske ett av många, hade en spektakulär början och har utvecklats under miljarder år till de galaxer, stjärnor och planeter vi ser i dag, inklusive minst en planet (vår!) som blomstrar med en mångfald av liv.

Hon betonar att den gamla uppfattningen om en konflikt mellan religion och vetenskap till stor del försvunnit.

– Den uppfattningen erkänns nu som felaktig, förklarar hon och betonar att tidiga forskare som Newton eller Pascal började forska utifrån en vördnad för Gud.

Också för Jennifer Wiseman, verkar sökandet efter sanning, att försöka ta reda på hur allt hänger ihop, vara en teologisk nödvändighet.

– Vetenskap är en utmärkt metod för att förstå sanningen om den värld vi har omkring oss, medan religion tar upp olika typer av djupa frågor, till exempel relationen med Gud.

Känsla och ödmjuket

– I dag söker forskare från många kulturer och trostraditioner gemensamt efter de vetenskapliga sanningarna. Jag tror att vi alla förenas i en känsla av ödmjukhet och tacksamhet över att vi har turen att förstå ens en liten del om vårt fantastiska universum. Att se hur naturens krafter skapar fördjupar min tro.

Den insikten vill Jennifer Wiseman förmedla både när hon föreläser i mindre akademiska sammanhang, eller talar med, kristna studenter.

– Jag vill visa att man kan välja forskningsvägen som ett sätt att tjäna Gud och andra människor, som ett sätt att vara en Kristi lärjunge.

Fakta: James Webb rymdteleskop

 • Utvecklat av NASA, ESA och Canadian space agency.
 • Det dyraste  och mest avancerade rymdteleskop som någonsin skapats.
 • Teleskopet befinner sig i omloppsbana 1,5 miljoner kilometer från jorden - fyra gånger så långt bort som månen.

Hennes sätt att förklara gör att även en okunnig reporter faktiskt nästan förstår vad hon säger. Som när hon berättar om sitt eget arbete med vad hon kallar spädbarnsstjärnor, skapade i de stora molnen av väte i rymden. Vi har många av dessa i vår egen galax, Vintergatan.

Carinanebulosan

Den enorma Carinanebulosan, som ses på en av de nyligen publicerade bilderna från James Webb, är en av dessa stjärnbildande områden i vår galax. Den har tidigare också fångats av Hubbles kamera, men Webbteleskopet visar nu tydligt födelseplatsen för miljontals nybildade stjärnor, som ligger inbäddade i nebulosans gas och stoft. Guds barnkammare, kallar Jennifer Wiseman det.

Och hur själva processen går till?

Jennifer Wiseman förklarar att det ibland i dessa turbulenta moln bildas gasfickor, eller bubblor, som kan kollapsa under sin egen tyngd.

– Trycket i kärnan hos en kollapsad gasboll kan bli enormt och antända en reaktion mellan gas­atomer, en fusion, som producerar tyngre grundämnen när väteatomer smälter samman till helium och så småningom till kol, kväve, syre och järn. Processen producerar också ljus. Detta är en stjärnas födelse.

Får slut på bränsle

Efter miljontals, och ibland miljarder, år av fusion och stjärnljusproduktion, får stjärnor så småningom slut på bränsle och släpper iväg dessa tyngre grundämnen som de producerat tillbaka ut i rymden, in i de interstellära molnen. Nästa generations stjärnor och deras planeter bildas med hjälp av dessa grundämnen.

– Vår sol är en stjärna som tillsammans med sina planeter bildats på samma sätt. Många av grundämnena på jorden, och i våra kroppar, har producerades i tidigare generationers stjärnor. Det är ett väldigt vackert samspel med universum.

– Jesus själv var den inkarnerade Guden, hans kött, hans atomer, kom från stjärnorna, från universum, som vi alla är en del av. Den kunskapen ger en djupare förståelse av inkarnationen.

Och av universum. Vår kunskap om rymden har expanderat snabbt. Jennifer Wiseman berättar att ännu när hon var student var egentligen bara de planeter som cirklar runt vår egen sol kända.

– Nu vet vi att de flesta stjärnor har minst en planet, vilket innebär att vår egen Vintergatsgalax måste innehålla hundratals miljarder planeter.

Växte upp i kristen familj

Hon förklarar hur hon själv fängslades av stjärnhimlen redan som barn. Hon växte upp i en kristen familj i Arkansas i södra USA, och har varit troende sedan barnsben.

–Jag älskade att vara ute i naturen och njuta av Guds skapelse, att vandra runt i skogen, titta upp mot stjärnhimlen och förundras.

– När Voyager-rymdsonderna skickade de första närbilderna av planeterna i vårt solsystem tyckte jag att det var så fascinerande och ville veta mer. Mina föräldrar och min bror uppmuntrade mig, och tack vare dem, mina lärare och min församling kunde jag så småningom studera fysik på universitetet.

Började studera astronomi

Med fysiken som språngbräda började hon sedan studera astronomi.

– Jag ser forskning som en gåva från Gud, ett sätt att göra det möjligt för oss att förstå hans skapelse. Som det står i Psalm 19, ”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.”

– Men det som verkligen är fantastiskt för mig som kristen är att vi, som små varelser på en liten planet i ett universum med stor utsträckning i tid och rum, inbjuds att ha ett direkt kärleksförhållande med universums Skapare! Det visar vilket enormt privilegium bön är.

Och frågan är då om Guds verk också innefattar liv på andra planeter?

Jo, med tanke på hur rikt och varierat livet är här på jorden, tror hon det.

– Gud har gjort livet på jorden möjligt. Gud är väldigt ­generös med att möjliggöra alla slags livsformer här hos oss, så varför skulle han inte vara det
överallt?

Spår av vatten på Mars

– Och glöm inte att vi fortfarande letar i vårt eget solsystem. På Mars har det till exempel funnits flytande vatten i sjöar och floder, i ett avlägset förflutet. Nu är allt fruset, och vi vet inte varför. Men kanske har ett mikrobiellt liv funnits där tidigare. Och nu är vi nyfikna på möjligheten till enkla liv i andra månars vattenhav, som på Jupiters måne Europa.

– Vetenskapen börjar bli väldigt bra på att ta itu med den typen av frågor, som också har bäring på vår egen planet.

– Men för att förklara syftet med våra liv och hur vi ska leva är Guds uppenbarelser i Skriften en bättre hjälp. Bibeln pekar på den Gud som är ansvarig för vårt fantastiska universum. Det pekar på Jesus Kristus som den för vilken universum finns, och den som älskar oss.

– Jag hoppas kunna inspirera till en djupare tro och kärlek till Gud, så att vi bättre förstår Guds kraft, kreativitet och kärlek när vi ser på universum. Det bör kunna hjälpa oss att bättre förstå vårt syfte i universum och vår roll i att bli bättre förvaltare av allt liv på vår egen planet.

Fakta: Jennifer Wiseman

Bor: Utanför Washington DC

Arbetar: Projektansvarig forskare för rymdteleskopet Hubble vid Goddard space flight center

Karriär: Före detta chef för laboratoriet för exoplaneter och stjärnastrofysik. Redan under grundutbildningen upptäckte Jennifer Wiseman en så kallad periodisk komet. Den fick namnet 114P/Wiseman-Skiff. Programdirektör emeritus för programmet Dialogue on science, ethics and religion (DoSER), som skapar dialog mellan vetenskapliga forskare, etiker och religiösa samfund.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne