Akademiska uppsatser som ­utmanar Equmeniakyrkan

Panelen som ledde ­diskussionerna från vänster: Emma Gunnarsson, ­Daniel Strömner, Jaokim ­Hagerius och Maria Öst. Foto: Anika Ahlefelt

– Att tro på Jesus är för många unga som att tro på Tomten.

Julia Strömners studie Efterföljelsens förutsättningar ger många tänkvärda ingångar till de utmaningar Equmeniakyrkan står inför i dag.

Equmeniakyrkans första uppsatskonferens någonsin hölls i förra veckan.

– Det gäller att följa de långa linjerna, att kunna lyfta blicken, och konstatera att såhär ser vårt sammanhang ut, inledde biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius när han hälsade välkommen till denna dag, som arrangerades tillsammans med Enskilda högskolan.

Under konferensen. som hade temat I samtid och framtid, presenterades 13 uppsatser. På fem minuter vardera, och med en ­opposition på fem minuter, som förstås ledde till fler frågor än svar under livliga diskussioner.

– Vi hoppas att diskussionerna fortsätter, att man läser uppsatser och utbyter ideer. Det är just därför vi arrangerar detta, säger pastorn och forskaren Daniel Strömner, som tillsammans med doktoranden Simon Hallonsten, tagit initiativet till konferensen. De bägge har länge efterlyst ett tätare utbyte mellan den forskning som pågår på landets universitet och högskolor och församlingarnas verklighet.

Tillfrågats om medverkan

Inför konferensen har de två länge letat efter uppsatser om Equmeniakyrkan på olika högskolesajter, och kontaktat lärare och studiehandledare om tips. Sedan har uppsatsskrivarna tillfrågats om medverkan.

– Och en del var också dumma nog att tacka ja, sade Karin Fritzson som inledde ett av de två seminariepassen efter lunch.

Gemensam bikt

Hennes examensarbete i praktisk teologi handlar om gemensam bikt inom Equmeniakyrkans bildarsamfund, med den utmanande titeln Kan jag slänga mina sopor här? Det blev snabbt tydligt att det saknas en fruktbar diskussion om vad den gemensamma bikten betyder, eller kanske inte betyder, i frikyrkorna.

Men tre uppsatser till skulle hinnas med under detta pass. Kristo Burmans D-uppsats om ikoner betitlad Möten med det heliga där han undersökt förekomsten av ikoner i gudstjänstrummen i Stockholm. Han hittade två i equmeniakyrkorna.

En intressant uppsats av Marcus Johansson om amerikansk metodistmission i Sverige, föranledde biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius att vid ett flertal tillfällen påpeka att en sådan metodistisk konnektional kyrkosyn borde vara något också för Equmeniakyrkan.

Fem pastorers syn

En av de uppsatser som var mest relevanta för en diskussion om Equmeniakyrkans framtid, var Mattias J Frödings Han kommer ur graven med byte… om fem pastorers syn på betydelsen av Jesu död och uppståndelse.

Ett ämne som lett honom att fundera på varför vi i dag diskuterar så många perifera frågor i ­församlingarna, i stället för de centrala.

– Jag menar inte att vi ska ha en ny försoningsstrid, Gud förbjude, men kanske borde vi dra ner på diskussioner om kyrkkaffe eller byggnadsvård och oftare prata om varför Gud måste dö eller vad som händer efter vår egen död.

Lite åt det hållet resonerade också dagens inledande panel, som leddes med fast hand av Gustaf Björkman, chef för enheten för ordinerade medarbetare och utbildning.

Här deltog biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius, Maria Öst, pastor i Surte församling, David Strömner, pastor och forskare, Emma Gunnarsson student och del av Equmenias styrelse samt statsvetare Magnus Hagevi.

Equmeniakyrkans möjligheter

Tillsammans fick de sedan ­frågor som; vad är Equmenia­kyrkans möjligheter i den tid vi lever i, vad är Equmeniakyrkans utmaningar, hur går trosförmedlingen, utmaningarna med barn och unga samt Equmeniakyrkans framtid.

Svaren växlade. Här är ett axplock: Att det är svårt både att vara en föreningsskyrka och att dras med gamla byggnader. Att det saknas så många ledare liksom mod att föryngra. Att vi ännu inte är en gemensam kyrka och att vår bibelkunskap är för bristfällig.

Men vi kan göra mycket för att lindra den existensiella ohälsan, ta vara på att församlingen ofta är det enda som återstår i utflyttningsbygder och att vi har ett fantastiskt budskap att förmedla.

– Jättebra frågor. Och svar. Så intressant, tyckte de flesta, men en del tyckte de hört alltihop förut.

Men förankringen i forskningen var något nytt och något som arrangörerna Simon och Daniel hoppas ska fortsätta.

 

Enkät: Tre tycker till

1. Vad tycker du om dagen?   

2. Vilka frågor är ­viktigast för dig?

 

Hans Eriksson

Hans Eriksson, ­student och medlem i Grödinge Tumba baptistförsamling

1. – Väldigt intressant för framtiden. Men panelsamtalet gav inte så mycket nytt.

2. – Det viktigaste är diskussionen om vilka strategier vi måste ha för att möta samhällets utmaningar.

 

 

Linda Plantin

Linda Plantin, pastor och doktorand

1. – Bra med en träff om det som studenterna lagt ner så mycket tid på.

2. – Mångfaldsfrågorna. Vi behöver fundera mycket mer på dem, för de kommer att bli allt viktigare.

 

 

Björn Asserhed

Björn Asserhed, ­pastor som forskar kring kristen formation och ­församlings­-
plantering

1. – Jag har inget att klaga på. Det var en intressant paneldebatt, trots att vi inte diskuterade församlingsplantering.

2. – Finns inget självklart svar, men man märker att vi är på väg i ett föränderligt landskap.

 

Annika Ahlefelt

annika.ahlefelt@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.