1

Och — är du i så fall god, eller är du en av de onda?

”May the force be with you”, lyder hälsningsfrasen i den hajpade nya Star Warsfilmen. Staffan Werme ser att striden mellan det onda och det goda fortsätter att fascinera.

May the force be with you!

Den nya Star Wars-filmen slår alla rekord. Människor strömmar till biografer för att se kampen mellan det onda och det goda. De svaga, undanträngda rebellerna som utmanar den övermäktiga republiken, styrd av ondskan personifierad.

Det är en fascinerande film. Dryga två timmar av rymdstrider, hisnande dataanimeringar, action och — naturligtvis — kärlek. Star Wars har skapat en hajp av sällan skådat mått.

Men varför går vi dit, till biomörkret, för att följa kampen, sökandet efter den gäckande Luke Skywalker som en gång för alla (?)

ska återställa balansen mellan ljus och mörker, ont och gott? Är det bara behovet av en bra matinéfilm, anpassad för såväl unga som äldre? Eller finns n ågot mer? Finns det andra mönster bakom den välregisserade yta biobesökarna ser? Söker vi egentligen något annat? Är det kanske behovet av en berättelse större än vi själva som lägger grunden till succén? Eller är det behovet av att tydligt kunna se skillnaden på de goda och de onda?  

Vi lever i en förändringens tid. Så kan man alltid säga, men sällan har så många förändringsvägar korsats som just i dag. Klimatet är ur balans, och allas vår framtid är osäker. En ny folkvandringstid står för dörren, med oanade konsekvenser för välfärdssamhället. Flyktingarna från de allt brutalare krigen har aldrig varit fler. Artutrotningen fortsätter med oförminskad styrka. Och vad händer när den sista antibiotikan mist förmågan att hantera de allt mer resistenta bakterierna?

Listan kan göras längre. Men det finns en gemensam nämnare: Många av hoten är globala. Men alla har ett individuellt perspektiv. Jordens framtid beror på hur du själv agerar. Lever du klimatsmart, koldioxidneutralt? Väljer du bort semesterresan med flyg? Skänker du ditt överskott till flyktinghjälp? Bryr du dig om varifrån din söndagsstek kommer? Från boskapshjordarna som betar där regnskogen förr bredde ut sig? Från boskapsfabriker med djur, fullproppade med antibiotika?

Eller fortsätter du ungefär som vanligt?

Och — är du i så fall god, eller är du en av de onda?

Jag erkänner — jag faller. Jag klarar mig inte. Jag är inte en av dem som alltid väljer det rätta. Ibland har jag dessutom svårt att veta vad som är rätt. Ska vi ta emot fler flyktingar, eller hjälpa de mest utsatta på plats? Ska vi bara äta närodlat, och strunta i att matexporten lyfter människor i Afrika och Asien ur fattigdom och nöd?

Kristendom och kristen tro har aldrig erbjudit de enkla svaren. Bibeln är inte en uppslagsbok med facit för vad som är rätt och fel. Men den, tillsammans med det noggranna och ofta långsamma tolkandet och omtolkandet av det ord som Gud förmedlat genom människor, har genom sekler ändå väglett troende kristna. Och deras tro har förändrat samhället.

Men i dag, när det svenska samhället kanske mer än någonsin tidigare i modern tid, behövt såväl kristnas tro som kristendomens dogmer, står kyrkan svag, ofta lika osäker på sin egen förkunnelse som samhället i övrigt. Och när svaren inte kan sökas i kyrkans tro och dogmer, väljer vi andra vägar. 

Ibland leder de in i biomörkret.

För kanske är det till oss Luke Skywalker, jag menar Jesus, riktar sina ord:

May the Force be with you!

 

  

 

 

Staffan Werme

1 Kommentarer
Thorsten Schütte
En annan nära Gud upplevelse i biomörkret var filmen "En man som heter Ove". Bättre än i filmens slutscen kan man knappast skildra vårt evighetshopp, all alla tårar ska torkas och vi ska återse varandra.