Frikyrkan måste markera benhårt

Kvinnoprästmotståndarna Bertil Gärtner och Bo Giertz var radikala i frågor om bistånd, ny ekonomisk världsordning och flyktingmottagande.

Utanför kristna sammanhang är det tyvärr många som enbart känner till deras motstånd mot kvinnliga präster. De uppfattas som ”mörkermän”, extremt konservativa – vilket alltså är djupt orättvist.

Man kan vara konservativ i teologiska frågor och radikal politiskt. Omvänt kan man vara liberalteolog och politiskt höger.

Det är inget konstigt. Det ska vara högt i tak i kyrkan, politiskt och teologiskt.

Däremot måste såväl frikyrkan som Svenska kyrkan och alla andra kyrkor benhårt markera mot dem som inte erkänner alla människors lika värde.

Man kan inte vara kristen och rasist, det går helt enkelt inte ihop.

Det är en skam att en del kristna föll pladask för nazismen eller stödde apartheid i Sydafrika.

I den svenska frikyrkan har jag tidigare aldrig – säger aldrig – stött på rasism eller främlingsfientlighet.

Före min tid, på 30- och  40-talen, var svenska folkrörelsemänniskor befriade från nazism. Medan den trängde sig in i Svenska kyrkan och på universiteten fanns den inte i frikyrkan, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen. Själva den demokratiska fostran, med åtföljande diskussion och reflektion som folkrörelserna tillhandahöll verkar ha varit ett vaccin mot nazism. I 1936 års val fick högerextrema partier mindre än två procent av rösterna – trots all nazism som fanns i överklassen.

Folkrörelserna var starka.

Vi vet hur det ser ut i dag, med folkrörelsernas svikande medlemstal och högerpopulismens framfart.

 SD har vunnit insteg i frikyrkan. Det skrämmer mig, eftersom det är något som tidigare varit helt otänkbart. Konservativa frikyrkliga har alltid funnits, men minnet av statskyrkans religionsförföljelse och kontakterna med missionsländer har utgjort ett skydd mot aggressiv nationalism och rasism.

Vad är det som har hänt?

Är det trosrörelsens stiftelseform som urholkat folkrörelsekulturen?

Är det tanken på ett andligt krig mellan islam och kristendom som blivit en tankefigur?

Är det arbetet med flyktingar, som många församlingar bedriver, som fått människor att gå in i väggen?

Är det SD:s tal om svenska värderingar som vunnit mark?

Frikyrkan var den första folkrörelsen och skapade mycket av det vi kan kalla svenska värderingar – gräsrotsdemokrati, rätt för kvinnor att ta plats i offentligheten, skötsamhetsidealet…

Samtidigt är frikyrkan en motkultur mot andra svenska värderingar, fri sex, att supa skallen av sig vid storhelger, prylsamhället…

Så vad är svenska värderingar?

Och vad är det som har hänt i frikyrkan?

 

 

Vibeke Olsson

0 Kommentarer