Ingen snabbutredning av konvertitärenden

Det blir ingen snabbutredning av rättssäkerheten för asylsökande konvertiter. Det beslöt Socialförsäkringsutskottet under tisdagen. KDs Hans Eklind, som kommit med förslaget var besviken efter beslutet. Han anser att utskottet gick miste om att göra något unisont i en viktig fråga.

En "ohelig" allians av KD, V och SD var de enda som röstade för förslaget om en snabbutredning. Hans Eklind säger till Dagen att frågan dock ännu inte helt utagerad. Utskottet kommer nu  under en period att behandla inkomna motioner, där en del handlar om konvertiternas situation. De som röstade emot förslaget angav just detta i sitt avslag - att frågan kommer att komma upp i motionsbehandlingen.

Hans Eklind säger vidare att folk hört av sig till honom från hela landet med berättelser om felaktiga avslag för konvertiter.

- Det kokar i svensk kristenhet i den här frågan, säger han.

0 Kommentarer
0 Kommentarer