Holmefur tar steget från ALT till EHS

Niklas Holmefur redo för nytt rektorsuppdrag - på EHS. Foto: Marie Holmefur/privat

(Uppdaterad). Niklas Holmefur byter lärosäte från ALT i Örebro och blir ny rektor på Enskilda Högskolan, EHS i Stockholm. Han börjar efter årsskiftet.

- Jag kommer till en större och bredare verksamhet med spännande utmaningar, EHS har ju vuxit mycket, säger han till Sändaren.

 

 

Niklas börjar sin tjänst om sex månader och kommer från en rektorstjänst för ALT, Akademi för ledarskap och teologi, som bland annat driver Örebro teologiska högskola. 

- Jag har varit rektor i åtta år nu och känner att det är läge att gå vidare. 

Tror på attraktiva grundutbildningar

Vilka utmaningar ser han då i sin nya roll? Holmefur formulerar sig försiktigt: 

- Det finns ingen färdig agenda, jag vill lära känna verksamheten på djupet först. Olika delar av EHS har säkert olika utmaningar. Men mindre utbildningsanordnare har förstås särskilda utmaningar. 

Han fortsätter:

- Generellt tror jag på starka och attraktiva grundutbildningar som basen i högskolans verksamhet. Därtill behövs profilerad forskning av hög kvalitet som svarar mot aktuella behov och utmaningar. God samverkan med andra lärosäten och det omgivande samhället är nödvändigt för att högskolan ska vara en dynamisk plats. Jag trivs i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. 

Nätverket en fördel för EHS

Helena Höij, EHS, ordförande, lyfter fram Holmefurs ledarerfarenhet från en mindre högskola med liknade profil som EHS och stryker under hans goda relationer och nätverk inom högskolesfären.

I ett pressmeddelande i samband med att nyheten offentliggjordes utvecklade hon sitt resonemang;

" Styrelsen är glad över att ha rekryterat Niklas Holmefur som rektor. Vi har sökt en person som, tillsammans med styrelsen och anställda på högskolan, kan fortsätta utveckla högskolans profil med utbildning och forskning med relevans för akademin, kyrkan och övriga samhället. Det har vi funnit i Niklas. Han har många års erfarenhet av att leda akademiskt och pedagogiskt arbete och har visat att han har förmåga att verka för hög kvalitet i utbildning och forskning och han har omvittnat god ledarskapsförmåga"

Intresserad av ekumenik

Bakom Akademi för ledarskap och teologi, ALT, står Evangeliska frikyrkan, Pingst och Alliansmissionen. Alla samfund med något mer konservativ profil än Equmeniakyrkan. Denna skillnad ser Niklas Holmefur inte som något problem:

- Jag har alltid varit intresserad av ekumenik och känner mig hemma i olika sammanhang och läser gärna teologer från alla möjliga håll. 

EHS profil med östkyrkliga studier – Sankt Ignatios College – blir en ny erfarenhet även om han givetvis mött många ortodoxa och östkristna: 

- Det är en del av verksamheten som jag ödmjukt vill lära känna utifrån sina egna förutsättningar, säger Niklas Holmefur.

 

 

 

 

 


 

   

  Fakta: Niklas Holmefur

  • Är 58 år, gift och har två barn.

  • Bor i Örebro varifrån han kommer att veckopendla till Stockholm. 

  • Arbetat som pastor inom EFK och sysslat mycket med missionsfrågor. Han har själv varit stationerad i Bangkok. 

  • Disputerat på en avhandling om religion och bistånd.  

  • Intresserad av politik och samhälle. Idrott är ett annat intresse; gillar alpin skidåkning. 

   

  Fakta: Detta är EHS

  Enskilda högskolan Stockholm Drivs som ett helägt bolag av Equmeniakyrkan. Skolan har runt 1000 studenter och ett 50-tal anställda. EHS har flera ben, teologi är ett då man utbildar blivande pastorer, mänskliga rättigheter ett annat. Högskolan har också en avdelning för östkyrkliga studier. 

  Under året har flera namn passerat som rektor för EHS. För snart ett år sedan lämnade Magnus Jegermalm efter att bara ha suttit på posten ett par veckor. 

  Fakta: Detta är EHS

  Enskilda Högskolan Stockholm är en enskild utbildningsanordnare för högre utbildning och forskning inom teologi och religionsvetenskap samt mänskliga rättigheter och demokrati.  Utbildningarna attraherar studenter från hela världen med stor spännvidd i bakgrund och livsåskådning och undervisningen inbjuder till kritiskt tänkande och reflektion. Högskolan har en hög andel disputerade lärare och forskare som är aktiva i samhällsdebatten och bidrar med sin expertis och ny kunskap för fortbildning i arbetslivet.

  Kandidat- och masterutbildningarna i teologi förbereder för arbete inom till exempel Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan eller någon av de ortodoxa kyrkofamiljer som är knutna till Sankt Ignatios stiftelse. Inom teologi och religionsvetenskap finns även möjlighet till forskarutbildning som leder till doktorsexamen.

  Kandidat- och masterutbildningarna i mänskliga rättigheter och demokrati förbereder bland annat för arbete inom frivilligorganisationer och myndigheter lokalt, nationellt eller internationellt.

  Enskilda Högskolan Stockholm har regeringens tillstånd att utfärda examina i högre utbildning, erhåller statliga anslag för högre utbildning och är medlem av Sveriges universitets- och högskoleförbund. Verksamheten drivs i aktiebolagsform genom Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb) som ägs av Equmeniakyrkan.

  Erik Lindfelt

  1 Kommentarer

  LÄGG TILL NY KOMMENTAR

  Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

  kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  Bo Fjällström
  Institutet för Pentakostala Studier som är knutet till ALT vars medlemsorganisationer är EFK, Pingst och SAM, slår i rapporten "Entusiastisk kristendom & fanatism i Knutby", fast att: "I förnekelsen av Jesus som Gud och förnekelsen av den treeniga Guden upphör man i praktiken att vara både en pingstförsamling och över huvud taget en kristen församling.". (https://www.pingst.se/wp-content/uploads/2021/06/Entusiastisk-kristendom-och-fanatism-i-Knutby_IPS_forapporter_e_bok.pdf, sid 145) EHS:s ägare är Equmeniakyrkan vars lednings officiella svar är: "Hör av dig till den lokale pastorn?", på frågan om Jesus är Gud. Hur hanterar Niklas Holmefur detta samt det faktum att en av hans blivande underställda mycket bestämt - och offentligt - hävdar att Jesus inte är Gud? (https://www.kyrkanstidning.se/kultur/tva-roller-en-jesusbild) (https://www.dagen.se/debatt/2013/11/01/jesu-dod-var-inget-offer-utan-en-avrattning/) Är rapportens slutsats angående Jesu gudom endast en av flera - till intet förpliktigande, likvärdiga åsikter?