Göteborg: Nu får scouterna be och ändå få bidrag

Bön som avslutning på till exempel en scoutsamling är inte diskvalificerande för kommunalt bidrag. Det har nu Göteborgs kommunstyrelse slagit fast.

Sändaren har flera gånger skrivit om turerna kring Göteborg kommuns regel för bidrag till till exempel församlingarnas scoutarbete. Osäkerhet har rått vad gäller hur mycket av religiösa inslag som kan ingå - och om det överhuvudtaget får ingå - för att verksamheten ska vara bidragsberättigad. Förra våren förlorade flera kristna föreningar sin bidrag för scoutverksamhet på grund av detta. 

I onsdags klubbade dock kommunstyrelse nya regler som lättar upp ett tidigare tjänstemannautlåtande. Kommunstyrelsens nya riktlinjer talar om "religiöst arbete" istället för "religiösa inslag". Det innebär en väsentligt skillnad i bedömningen anser Elisabet Lann, Kristdemokratiskt kommunalråd i Göteborg. 

- Tanken är att den här typen av bidrag inte ska gå till partipoltiskt kampanjarbete eller gudstjänstverksamhet, säger hon till Dagen.

Men enklare inslag, som till exempel en avslutande bön, kommer inte att diskvalificera för bidrag.

0 Kommentarer
0 Kommentarer