Tecken i (webb)tiden

Den här våren har gudstjänster via internet exploderat, och i Immanuelskyrkan i Örebro teckenspråkstolkas dessutom alla gudstjänster.

– Vi tycker det är en viktig grupp och hoppas att vi på det här sättet når många fler teckenspråkiga än dem som tillhör vår kyrka, säger pastor Johan Arenius.

Addiswa Stenström brukar gå till kyrkan varannan söndag då teckenspråkstolken vanligtvis är på plats.

– Nu ser jag varje söndag och det är helt fantastiskt. Det betyder jättemycket att få allt på sitt eget språk och kunna hänga med fullt ut, säger hon.

Hon kan delvis höra musiken men att få del av sångtexterna ger så mycket mer.

– Att sitta med utan tolk funkar sådär, säger hon.

Det är Stina Silvetärn som oftast tolkar och hon har även en bönegrupp i kyrkan med åtta hörselskadade.

– Det finns väldigt lite bibelundervisning att tillgå på teckenspråk, så det är en omissionerad grupp i Sverige, därför är det så viktigt med undervisningen, säger hon.

Nu är det torsdag kväll och inspelningen av veckans gudstjänst förbereds. Johan Arenius ska predika och han har skickat sitt utkast till Stina Silvetärn i förväg. En del kyrkliga begrepp finns inte på teckenspråk, men Stina använder närliggande tecken.

Vanligtvis står hon på estraden, men nu tar hon plats i sitt bås med neutral bakgrund och Mikael Sundberg ordnar med tekniken omkring. De samtalar och justerar på sitt tysta men uttrycksfulla språk eftersom Mikael är döv. Mikael trivs i Immanuelskyrkan som han tillhört två år.

– Här finns en fantastisk attityd mot oss. Det är så viktigt att få budskapet, det har jättestor betydelse för tron att bli påmind om Guds ord, att få kontinuitet i det, säger han.

När alla mobilkameror är riggade och ljudet checkat hålls en gemensam information och en stund av bön. Allt tolkas av Stina så att Mikael inte missar något.

Här startade man inspelningar på grund av corona i slutet av mars. Efter några gånger med en hel gudstjänst inspelad i ett svep har man nu gått över till att spela in i delar och klippa ihop. På det sättet får man med ett inslag från barnkörens videoklipp och en hälsning från missionen.

Idag medverkar 17 personer på olika sätt. Det är som vanligt musiker, sångare och mötesledare men fler tekniker än annars.

– Det här är superkul. Vi har samlat vår tekniska kompetens, ingen är proffs men vi gör vad vi kan, säger Simon Väderklint som har det övergripande tekniska ansvaret.

– Det har gått att utnyttja läget väl. Jag tycker vi har löst problemet bra, som så många andra också gjort. Vi gör inspelningarna som ett tjänande och med församlingstänk. Man kan göra grejer man annars bara fantiserar om, det är fantastiskt roligt.

Gudstjänsterna sänds på youtube och har fått stor spridning.

– Kom ihåg att vi firar gudstjänst tillsammans med minst 550 personer. Det är fler än om det skulle vara fullsatt här inne, påpekar Johan Arenius innan de startar.

När allt är klart för start fyller psalmen O store Gud kyrkorummet. I det starkt belysta båset får den en helt ny dimension när Stina Silvetärn förmedlar texten med händer, armar och minspel.

Allt som sägs och sjungs översätter hon till teckenspråk. Det blev en intensiv kväll för Stina.

Fakta: Teckenspråk

I Sverige finns cirka 8 000-10 000 barndomsdöva och cirka 30 000 teckenspråksanvändare. Runt dessa finns familj, vänner och arbetskamrater som också använder teckenspråk.

Förutom dövhet finns många varianter av hörselnedsättning. Hörselskadades riksförbund har 23 000 medlemmar.

Det finns ungefär 160 olika teckenspråk världen över.

Teckenspråk blev officiellt erkänt i Sverige 1981, då Riksdagen erkände dövas rätt till teckenspråk som modersmål.

Källa: www.döva.se,
www.hrf.se, www.sdr.org

Kerstin Schönström

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.