Församlingsliv

Startar om efter 160 år mitt i byn

Febe Boman och Karl-Oscar Fredriksson är glada över att Missionskyrkan i Södra Vi nu får möjlighet att starta om. Foto: Rebecca Fredriksson

Missionskyrkan i Södra Vi utanför Vimmerby, blir första landsortsförsamlingen i Sverige att få Equmeniakyrkans riktade stöd till omstart.

Den 16 medlemmar stora församlingen hoppas på en ljusare framtid, och söker nu en pastor som ska leda framtidsarbetet.

– Jag tror det är Guds kallelse till församlingen i Södra Vi, konstaterar Johan Einarsson som är församlingsutvecklare i region öst.

Han har varit med i den process som ledde till att beslutet togs i församlingen att söka nationella pengar för att kunna göra en nystart i Södra Vi. En ort med cirka 1200 invånare, men bara 16 medlemmar i den församling som riskerar att tyna bort ifall inget görs.

– Vi har arbetat i runt tre års tid med församlingsutveckling där, och efterhand har en insikt vuxit fram att man behöver börja om från början, säger Johan
Einarsson.

Projektledare i resan om att ansöka om pengar för en återplantering av församlingen i Södra Vi, har varit Karl-Oskar Fredriksson som tillsammans med ordföranden Febe Boman gjorde en gedigen förstudie kring nuläge, potential och framtidsläge.

Karl-Oskar är mer än glad när pengarna nu beviljats från Equmeniakyrkan centralt, vilket visserligen gör att han lämnar sin deltidstjänst i församlingen, men möjliggör för att bland annat anställa en pastor eller diakon för att leda arbetet under de närmaste tre åren.

Beviljandet är unikt, eftersom det är första gången pengar kopplat till denna satsning går till en landsortsförsamling.

– Vad jag förstått är det väl mer av församlingar i utkanterna av de större städerna som fått del av den här satsningen tidigare. Här är en församling som inte på något sätt är död, men den har varit borttynande. Trots att medlemmarna varit få, är till exempel ungdomsarbetet populärt och det passerar bra mycket mer människor i kyrkans regi än de som sedan är medlemmar, konstaterar han.

Fredriksson kommer delvis fortsätta sitt engagemang i församlingen - även om han också har en anställning i närliggande Betelförsamlingen i Djursdala, som har haft ett djupt samarbete med kyrkan i Södra Vi.

Ett stöd till den nyanställda blir han i alla lägen.

– Det här kan vara en väldigt attraktiv tjänst tror jag, eftersom den är väldigt mycket anpassad för en person med pionjäranda. Här får man chansen att bygga upp något helt nytt men ändå med viss upptrampad mark. Jag tror det är Guds kallelse att stå kvar här. Samhället har möjligheter men också sociala utmaningar, och behöver en församling, med allt det goda samhällsengagemang det skapar, menar Johan Einarsson.

Att göra en omstart eller återplantering, förklarar Einarsson med en liknelse om bilar.

– Det är som att du tar din bilnyckel, ger den till någon annan och säger - kör min bil. På samma sätt kommer den nye pastorn/diakonen nu hålla i ratten i sällskap av nya namn i lednings- och styrelsegrupper som delar visionen av att göra församlingen i Södra Vi rustad för att kunna vara kyrkan på orten fullt ut.

– Församlingen är inte ensam utan har stöd från omgivande församlingar liksom Equmeniakyrkan regionalt och nationellt. Vi hoppas också att satsningen ska leda till att fler än en eventuell anställd ska vilja flytta hit och engagera sig. Det finns gott om arbetstillfällen i bygden, säger Fredriksson.

Eftersom beslutet stötts av de 16 befintliga medlemmarna kommer de som är kvar också vara goda stöttepelare.

– Det är ju inte så att det bara är att ta emot en säck pengar, utan församlingen har fått vara med att satsa sitt kapital och visa att man vill. Det här är en församling som genom den här satsningen har fått en stark framtidstro, och det kan räcka långt, tror Fredriksson.

Det här möjliggör att kunna anställa en pastor eller diakon för att leda arbetet.

Fakta: Missionskyrkan i Södra Vi

Var ligger den:
Strax utanför Vimmerby

Grundades: 1859

Medlemmar: 16

Aktuella: För att ha fått beviljat Equmeniakyrkans ”Omstartsbidrag” eller pengar för att återplantera församlingen. Just nu söker församlingen en ny pastor/diakon som kan leda arbetet framöver.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Församlingsliv

Läs vidare