Region Östs nye kyrkoledare vill arbeta för mer ekumenik

Så här ser han ut, Region Östs nye kyrkoledare, Johan Einarsson.

Här är ett kyrkoledarval utan diskussioner: Förre regionale församlingsutvecklare för Equmeniakyrkan Region Öst, Johan Einarsson, får nu rollen som kyrkoledare i densamma.

Han har de lokala församlingarna nära sitt hjärta och tror på ekumenik och lokala samarbeten över samfundsgränserna. Möt Johan Einarsson, ny regional kyrkoledare för Equmeniakyrkan Region Öst.

Hur kändes det att bli nominerad av flera församlingar till tjänsten som regional kyrkoledare för Region Öst?

– Först kände jag att jag gärna hade jobbat längre med Peter Bernhardsson som slutade som regional kyrkoledare i våras. Jag hade en viss bävan när jag blev nominerad. Hade jag kunskap nog? Jag kände en tacksamhet. Det är ett fint förtroende att bli nominerad och att få tjäna församlingarna i Region Öst. Sen kände jag mig stolt också.

Varför tror du att du blev nominerad?

– Jag har varit engagerad i medarbetarfrågor i regionen och fått ett kontaktnät. Jag har rest runt i församlingarna i 3,5 år och många vet vem jag är, jag har nog varit i två tredjedelar av de 150 församlingarna. Och så arbetade jag ju nio år i Andreasförsamlingen Fjällstugan i Jönköping.

Vad tar du med dig från din tjänst som församlingsutvecklare?

– Det roligaste har varit att få möta så många olika församlingar, alltifrån de allra minsta till större församlingar. Hur de jobbar och hur de vill följa kärleksbudskapet från Jesus i praktisk handling. Jag har fått se fantastiska församlingsmiljöer som är väldigt olika. Och hur församlingarna ställt om efter covid-19. Det har varit jättespännande och utmanande.

Vad kommer det nya jobbet som regional kyrkoledare i Region Öst att innebära?

– Jag kommer att vara den utsända i den här regionen och vara ett bollplank för församlingarna när de handlar om bland annat rekrytering, konflikter och församlingssammanslagningar. Jag blir ansvarig för regionkontoret och jag måste alltid ha rösten och tonen från församlingarna här. Jag kommer att sitta i Equmeniakyrkans ledningsgrupp och mina närmsta kollegor blir de på nationell nivå. Det blir spännande att mötas och tillsammans kunna jobba för vår kyrka i landet.

Finns det utmaningar i det nya jobbet?

– Ja, massor! Att vara ledare, ansvarig chef och att stå som andlig ledare för ett så stort område. Jag behöver behålla mina rutiner med bön och bibelläsning.

Nämn några frågor som du vill driva och som du tycker är viktiga!

– Jag vill fortsätta arbetet som Peter haft fokus på, grundandet av församlingar och församlingsutveckling. Sedan vill jag arbeta för mer ekumenik och att församlingar hittar varandra. Det är en viktig del för att visa på kristen enhet.

Till sist, berätta något om vem du är privat?

– Jag bakar gärna bröd och odlar en del. Sen tycker jag om järnväg. Inte själva fordonen utan hur järnvägsinfrastrukturen är uppbyggd. Och jag gillar kartor. Just nu hänger Asien på väggen.

Marianne Lundvall

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.