Församlingsliv

Lekeryds missionskyrka bygger för bygden

Det är en frikyrkokatedral som möter i ena änden av Lekeryd. I sandstensfärgat tegel tronar templet – Lekeryds missionskyrka – med utsikt över Huskvarnaåns dalgång. Nu skall det bli ännu större.

– Vi har inte tillräcklig med yta för vår barn- och ungdomsverksamhet, förklarar Fredrik Klackensjö som leder bygget.

Över 100 barn och ungdomar deltar i kyrkans olika verksamheter. Själva församlingen växer och har nu 180 medlemmar.

Den verkar i en from bygd. I själva Lekeryd bor knappt 800. I de tre socknar som utgör Jönköpings kommuns östra utpost mot Aneby finns runt 3000 invånare. I området hittar vi fem frikyrkoförsamlingar, knutna till antingen Equmeniakyrkan, Alliansmissionen, Pingst eller Evangeliska frikyrkan. Eller både ock, för ett par är dubbelanslutna – som Lekeryds missionskyrka. Den är med både i Allians- och Equmeniakyrkan.

Den nya kyrkan i Lekeryd invigdes 1995 och är på runt 1 200 kvadratmeter. Nu tillkommer 600; hälften för verksamhet, hälften som förråd. Bland annat blir det ett helt nytt – och totalt ljudisolerat – musikrum. Första spadtaget togs vid Valborg i fjol.

I bottenvåningen driver församlingen förskolan Klippan (med 28 barn just nu). Även den kommer att få bättre lokaler med en ny entré.

Byggbudgeten är på 5 miljoner, runt två av dem hade man redan vid start. Sedan är det finansierat med bidrag och lån från församlingsmedlemmar. Drygt 100 000 har Equmeniakyrkan centralt skjutit till. Några banklån har man inte tagit – än så länge. Men kanske viktigast är de ideella insatserna:

– Det första vi gjorde var att tillsätta åtta byggledare, säger David Wistingsgård, ordförande i församlingen.

I ett antal byggrupper jobbar man enligt veckoschema. Det finns en imponerande kompetens i församlingen av elektriker, snickare, golvläggare och grävmaskinister. Få utomstående har behövt anlitats. Hur många ideella timmar som lagts ned under kvällar och lördagar vet man inte än. Men när allt är klart kommer det att redovisas. Varenda timme loggas nämligen.

– Det hade aldrig gått utan allt duktigt folk, kommenterar Kennet Heinevik, en av församlingens två pastorer.

Runt 50 församlingsmedlemmar är regelbundet inblandade i bygget, det dubbla om man räknar in alla som någon gång gör en insats.

När blir allt klart?

– Det får hellre ta mer tid än pengar, säger Wistingsgård.

Men så visar det sig att man faktiskt har bestämt invigningsdatum nu. Helgen 7 – 8 september är siktet.

– Då bjuder vi in samhället till fest, säger pastor Heinevik.

– Vi vill visa vad vi tänker göra.

Så är också mottot för satsningen: ”Vi bygger för bygden”.

Fakta:

Erik Lindfeldt

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Församlingsliv

Läs vidare