Fem av 34 samfund säger ja till att viga personer av samma kön

Bara fem av de 34 samfund som svarat på SVT:s undersökning säger ja till vigsel av samkönade par. Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Fem av 34 samfund som SVT Nyheter varit i kontakt med svarar ja på frågan om de utför vigslar mellan personer av samma kön.  

I Sverige har 37 samfund vigselrätt men av dessa är det väldigt få som viger homosexuella. I en undersökningen som SVT gjort har fem samfund svarat ja och 23 svarat nej. Fyra säger att de inte vill eller kan svara på frågan, två har sagt att de inte tagit ställning och tre har inte svarat alls på undersökningen.

Equmeniakyrkan har beslutat att det är upp till varje församling att bestämma kring vigslar.

– Vi har jobbat med frågan, men vi har inte kommit  särskilt långt, säger Jan Blomgren, ordförande i Lyckebo församling utanför Uppsala, till SVT.

När Equmeniakyrkan bildades uppmanade Jan Blomgren samfundet att avstå vigselrätt. Han säger att han skulle vilja se att den juridiska aspekten av ett äktenskap och den religiösa separerades. 

– Vi kristna kan väl gå till borgmästaren i 45 sekunder och säga ja, så har vi skött juridiken. Sen kan vi fira gudstjänst inför Gud, men det behöver inte vara en juridisk historia.

Stora delar av samfundsgemenskapen håller dock inte med honom. En hel del välkomnar också homosexuella vigslar.

I ett förtydligande på sin hemsida efter SVT:s artikel hänvisar Equmeniakyrkan även till sitt arbete med HBTQ-frågor där det konstateras att Equmeniakyrkan går i Pride tillsammans med svenska kyrkan, arbetar aktivt för allas lika värde och menar att sexuell läggning aldrig är ett hinder för att kunna bli pastor eller diakon i samfundet.

Ett av de muslimska samfund SVT fått kontakt med är Uppsala moské och styrelsemedlemmen Habre Hissein svarar att det inte är upp till en enskild imam att fatta beslut om samkönade vigslar. De svarar nej på frågan men han ställer sig däremot positiv till att homosexuella par kan gifta sig utanför moskén.

– Jag bestämmer att leva mitt liv som muslim och de bestämmer att leva sitt liv på det sätt de vill. De har den friheten att välja, och Gud har gett dem den friheten.

Svenska kyrkan är ett av de fem samfund som säger ja till samkönade vigslar. Kyrkoherden måste se till att en präst utför vigseln även enskilda präster inte har en skyldighet att viga homosexuella par.

– Vi ser det så att Jesus budskap är att kärleken är det viktigaste, då gäller det också för människor som har annan sexuell läggning än den heterosexuella. Därför är det viktigt att lyssna på och tillmötesgå de som vill leva i livslånga relationer. Det som är viktigt för oss är att det finns en sådan intention, säger Cristina Grenholm, kyrkosekreterare i Svenska kyrkans kansli i Uppsala, till SVT.

Fakta: Om kartläggningen

Det är Kammarkollegiet som ger trossamfund vigselrätt. Ett samfund är en sorts organisation med religiös verksamhet där flera församlingar kan ingå.

SVT har sökt de 37 samfund som har vigselrätt i Sverige och frågat om de utför vigslar mellan samkönade par. Fem har svarat ja, 23 har svarat nej, två säger att de inte har tagit ställning, fyra säger att de inte vill eller kan svara på frågan och tre har inte svarat alls.

Här är listan (observera att namnen på samfunden kommer från Kammarkollegiet och att de kan variera på samfundens egna plattformar):

Ja: 

Judiska församlingarna i Sveriges centralråd 

Liberala katolska kyrkan i Sverige 

Scientologi-kyrkan i Sverige 

Svenska kyrkan 

Vännernas samfund i Sverige, kväkarna 

Nej: 

Anglikanska kyrkan 

Bosniakiska islamiska samfundet 

Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan i Sverige 

Estniska evangelisk-lutherska kyrkans kontrakt i Sverige

Etiopiska ortodoxa tewahdo kyrka ärkestiftet i Sverige

Evangelisk luthersk mission – bibeltrogna vänner

Frälsningsarmén i Sverige

Grekisk-ortodoxa metropolitdömet av Sverige och Skandinavien (Grekisk-ortodoxa kyrkan)

Islams ahmadiyya församling i Sverige

Jesu Kristi kyrka av sista dagarnas heliga

Makedonska ortodoxa kyrkan

Pingst-fria församlingar i samverkan 

Romersk-katolska kyrkan i Sverige

Ryska ortodoxa kyrkan – Kristis förklarings ortodoxa församling

Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Sjundedags adventistsamfundet

Svenska alliansmissionen

Svenska islamiska församlingarna

Svenska ortodoxa kyrkan

Svenska ortodoxa prosteriet

Sveriges muslimska förbund

Trosrörelsen

Jehovas vittnen

Upp till varje församling: 

Equmeniakyrkan 

Har inte tagit ställning: 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen

Uppger att de inte vill/kan svara:

Islamiska kulturcenter unionen i Sverige

Islamiska sunni centret trossamfundet i Sverige (ISC)

Islamiska shi'a samfunden i Sverige (ISS)

Bröderna kristen Gemenskap

Har inte svarat: 

Förenade islamiska föreningar i Sverige 

Islamic center i Malmö 

Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS) 

 

Källa: SVT

0 Kommentarer
0 Kommentarer