2

Fastegeneralens fem skarpa klimatkrav till Sveriges politiker

På onsdag drar Equmeniakyrkans klimatfasta igång. Sändaren har träffat den hängivna klimatkämpen Lennart Renöfält som håller i trådarna för kampanjen. Han har försökt lyfta miljöperspektivet i kyrkan I 50 år. 

 

- Jag har aldrig tidigare varit med om att miljöfrågorna väckt ett så stort intresse som nu och fått en så viktig roll i vår kyrka. Jag är överväldigad över responsen på klimatfastan. 

Under 47 dagar innan påsk gäller klimatfastan för Equmeniakyrkans nationellt anställda personal. De ska då särskilt beakta klimatet när det kommer till resor, mat och konsumtion (se faktaruta nedan).

Lennart Renöfält menar att klimatfastans har ett starkt symbolvärde, och är ett sätt för kyrkan att påverka politiker och samhället i stort. 

Här följer Lennarts 5 krav till Sveriges politiker:

  1. Släpp prestigen och käbbla inte om “vårt förslag är bättre än ert”. Premiera alla goda förslag varifrån de än kommer.
  2. Lägg skatt på dåliga miljöbeteenden. Skatt är ett viktigt styrmedel staten har.
  3. Höj ambitionerna. Vi skryter om att Sverige ligger längst fram I miljöarbetet, men det räcker inte – med vår politik får vi ändå mot 2-3 graders temperaturhöjning. Nuvarande 15 miljarder I klimatbudgeten är för lågt- När staten räddade bankerna under finanskrisen satsade man 70 miljarder. Gör klimatsatsningar av statens överskott I stället för att betala av på statsskulden.
  4. Gör en folkbildningssatsning för att få politiskt stöd för de nödvändiga åtgärderna.
  5. Klimatsatsningarna måste ha en social inriktning. De får inte slå mot de I dag redan utsatta. Höjer man bensinskatten måste de ge lättnader på andra områden. Annars kan det bli social oro som I Frankrike.

Läs mera om tankarna bakom klimatfastan i Sändarens papperstidning 9/2019.

Fakta: Klimatfastan

Från askonsdag 6 mars till påskafton 20 april gäller klimatfastan för kyrkans nationellt anställda personal. Den gäller främst tre områden:

  • Resande: All personal avstår från resor och transportmedel som använder fossila bränslen så som flyg, bil och båt.
  • Mat: Personalen uppmanas att äta med inriktning på vegetarisk, ekologiskt hållbar, svensk och närproducerad mat.
  • Konsumtion: Konsumtionens miljöbelastning måste minska, varför kyrkan under fastan vill uppmuntra till inköp på second hand, återvinning och delande.

Förhoppningen är att många lokalt anställda och församlingsmedlemmar också hakar på fastan.

2 Kommentarer
2 Kommentarer
Thorsten Schütte
Till krav 2. föreslår jag en grön skatteväxling från en avskaffad trafikförsäkringsskatt till höjd koldioxidskatt på fossila drivmedel: https://www.vlt.se/artikel/ledare-liberal/richard-appelbom-hur-ska-miljoskatter-bade-minska-utslapp-och-ge-pengar
Birger Eriksson
Bra jobbat! Hoppas nu att många hänger på och sprider klimatfastan och att kraven når till alla beslutsfattare och journalister! Nu är tiden inne för handling!