Existentiellt perspektiv i coronakommissionen

Prästen Camilla Lif är trossamfundens representant i coronakommissionen.

Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling, har valts att ingå i den svenska coronakommissionen..

 – Jag har ett stort arbete framför mig i att samla in alla de klokheter som finns i samfund och i ideella organisationer, säger hon.

Den 30 juni tillsatte regeringen en kommission för att utvärdera Sveriges hantering av pandemin. Ordföranden för kommissionen är Mats Melin, tidigare justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. Bland ledamöterna finns prästen Camilla Lif. 

 – Jag är lite förvånad över att frågan gick till mig, men känner mig hedrad. 

 – Jag gissar att jag är inbjuden både som en representant för civilsamhället och för att reflektera etiskt kring människosynsfrågor i hanteringen av coronaviruset.

Att frågan gick just till en representant för trossamfunden beror bland annat på att SKR, Sveriges kristna råd, i en debattartikel i DN nyligen, förde fram det önskemålet.

Förhoppningen är att en präst ska kunna få med ett existentiellt perspektiv in i kommissionens arbete.

Kommissionen ska utvärdera hur krissamordningen fungerat och vilka effekterna blivit av de åtgärder som vidtagits av regering, myndigheter, regionerna och kommunerna. En jämförelse ska också göras med andra länders hantering av pandemin. 

Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2022 och innan dess ska två delredovisningar lämnas. Den första ska ta upp smittspridningen inom äldreomsorgen och vara klar 30 november 2020. 

Utöver uppdraget som kyrkoherde arbetar Camilla Lif som skribent och hörs bland annat  i Sveriges Radios ”Tankar för dagen” och ”Helgsmål”, i år är hon också en av P1:s sommarpratare. 

Fakta: Övriga ledamöter i kommissionen

Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Ann Enander – professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.

Vesna Jovic – socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner.

Torsten Persson – professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Göran Stiernstedt – docent.

Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.

 

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.