Ebba Busch vågade röra sig bortom politiken

Ebba Busch, partiledare i Kristdemokraterna, besökte Tångahallen i Vårgårda under onsdagskvällen. Foto: Lina Bronson

Ebba Busch var på hemmaplan när hon frågades ut i Tångahallen i Vårgårda. Hon berättade om kränkningar för sin tro och ett hopp som inte är politiskt.

Ebba Busch är ett proffs på kommunikation.

I strålkastarljuset på Tångahallens scen var det mycket hon som satte tonen, som tog initiativ och styrde in svaren på det budskap som hon verkligen ville få fram. Utfrågarna Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, och evangelisten Britta Hermansson fick kämpa mer för att ta plats med sina frågor.

Britta Hermansson gjorde denna kväll en annorlunda inledning när hon presenterade Ebba Busch. Hon berättade att hon sett när Ebba Busch och hennes ex-make Niklas Thor berättade i tv om hur de hanterat den skilsmässa de gått igenom. Ebba Busch sa att hon fått många reaktioner efter inslaget.

- Det är många som kämpar med liknande saker, men trots att det kanske är den största sorgen som man har mellan sig, kan det läka och komma något sunt framåt. Det är inte alltid lätt, men där har vi hamnat, sa hon.

Som alla partiledare fick hon sedan frågor om partiets klimatpolitik. Joakim Hagerius tyckte att klimatpolitiken lyste med sin frånvaro i partiets valmanifest, trots att det betonades i principprogrammet.

Man ska ta bilen till mormor

- I vårt valmanifest har vi valt att prioritera vård, äldreomsorg, trygghetsfrågor och landsortsfrågor. Det betyder inte att andra frågor inte är viktiga.

I utfrågningen framkom att Ebba Busch ville se rejäla satsningar på att göra industrier klimatvänliga, och ställa om transportsektorn. Det är inte den enskilde medborgaren som ska tyngas av ansvaret.

- Om man avstår att resa med bilen för att hälsa på mormor, då har man hamnat fel, sa hon.

Joakim Hagerius pressade henne kring kärnkraft, som Kristdemokraterna idag förespråkar men som de tidigare ville lägga ner. Vilka risker såg hon egentligen med kärnkraften?

- Det är inte riskfritt. Det kommer med ett stort ansvar att hantera avfallet. Men för mig är klimatfrågan en nödfråga, där det är otroligt viktigt att värna jobben och se till att fler kan bli en del av den breda medelklassen. Då behövs massa el, och då behövs kärnkraft.

Inga böneutrop men inte heller diskriminering

Samtalet om integration kom att handla mycket om värderingar. Kristdemokraterna menar att riktigt integration inte bara handlar om att få jobb och kunna tala svenska, utan även att respektera de värderingar som präglar det svenska samhället.

- Ett samhälle bygger inte bara på det som är normerande i lagtext, utan även de informella regler som finns i samspelet mellan människor, sa hon.

Hon tog som exempel hedersproblematik, men även att män och kvinnor hälsar med handskakning.

- Det vi är ute efter är det etiska och kulturella modersmålet.

Ebba Busch välkomnade alla kyrkor som engagerade sig i mötet med invandare, och sa att om alla svenskar agerade på samma sätt så skulle integrationen vara löst. Men eftersom det inte är så förblev det oklart hur alla invandrare skulle kunna lära sig de svenska värderingarna.

Hon såg det inte som en lösning att förändra befolkningssammansättningen i områden där många är från utomeuropiska länder, en tanke som flera socialdemokrater nu lanserat.

- Nu gör Danmark det, men jag är otroligt skeptisk. De som riskerar hamna i kläm är människor som rotat sig i områden, där har de sin verksamhet, deras barn har fått vänner. De får betala priset, sa hon.

Citerade psalm om hoppet

När frågorna kom in på religion visade Ebba Busch att det var hennes hemmaplan. Där andra partiledare framstått som osäkra var Ebba Busch trygg, och det uppskattades av publiken som säkert bestod av många med frikyrklig anknytning.

Ebba Busch höll med om att det verkar finns en rädsla för religion idag, inte minst bland politiker. Hon menade att många svenskar har en bild av Sverige som ett sekulärt land, där religion blir något främmande och oroande.

- Man får lite panik när någon säger att den tror på Gud. Då säger man att man inte förstår och tycker att man ska förbjuda allt, sa hon.

Joakim Hagerius tog upp Sveriges kristna råds undersökning om att många elever har känt sig kränkta i skolan för sin tros skull. Ebba Busch sa att hon också hade upplevt det, både som elev och som politiker.

- Vi är vana vid att kunna skämta nästan hur långt som helst om kristen tro i Sverige. Det finns en styrka i det, men det har också lett till att det blivit en norm att häckla folk som har en tro, sa hon.

Men även om hon tyckte att religionen skulle få plats i samhället så var det inte självklart med islam. Joakim Hagerius frågade hur partiet kunde driva att böneutrop ska förbjudas från offentliga byggnader.

- Jag tycker att det finns en naturlig skillnad mellan kyrkklockor, som har en naturlig plats i Sverige, och böneutrop, sa hon och fick applåder.

Samtidigt sa hon att hon kunde relatera till muslimer som utsätts för diskriminering.

- Jag ser med stor oro och sorg på det, och tror det är viktigt hur vi pratar om tro i det offentliga rummet, sa hon.

Ebba Busch var tydlig med att hon är kristen, och att politik aldrig kan vara allt. Hon oroade sig för ett samhälle där existentiella frågor kom i skymundan, och såg också risker med att sociala medier fick människor, och speciellt unga, att känna sig misslyckade. Hon trodde att unga behövde få höra att livet aldrig är perfekt, men värt att leva.

- Jag har befunnit mig på platser där jag kunnat säga att idag är jag väldigt ledsen, men jag är ändå lycklig. Jag kan möta motgång men kan ändå känna att jag är där jag ska vara, och finna förnöjsamhet, sa hon.

Som alla andra partiledare fick hon avsluta med att tala om hopp. Men även om hon berörde det hopp hon känner i politiken så fokuserade hon på det som gav henne hopp på riktigt, och citerade en psalm av Lydia Lithell: ”Det enda jag vet det är att nåden räcker…”

 

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne

Söndagsservice