Viktigt med engagemang för Färdplan

SVAR: Färdplan  Det är mycket glädjande att Sune Grafström och Thomas Fogelberg efterlyser ett större engagemang för kyrkoledarbrevet Färdplan och dess innehåll. De ser annars en risk att detta initiativ blir en ”central produkt och process” (Sändaren 2022-11-09).

Dessutom ett av allt för många initiativ som sker i kyrkan, vilket Grafström och Fogelberg kritiserar. Mot bakgrund av denna kritik är det intressant att för att få fart på Färdplansarbetet så föreslås ytterligare ett initiativ och ett ramverk: Inåt, utåt och uppåt, för att utmana församlingar och därigenom göra en behovsinventering så att vi gör rätt saker.

Varmt mottagande

Kyrkoledningen uppskattar drivkraften och viljan att få ytterligare fart på Färdplansarbetet, men är inte övertygade om att det som behövs är ännu en ansats. Tvärtom är vi dedikerade att fördjupa Färdplanen som fick ett varmt mottagande på kyrkokonferensen och genom de perspektiv som finns i kyrkoledarbrevet göra det som Grafström och Fogelberg efterfrågar. Under våren kommer en behovsinventering ske för att på så sätt säkerställa att den nationella och regionala strukturen i vår kyrka bidrar med det som man upplever behöver stärkas i församlingar.

Tredelad uppgift

I kyrkoledarbrevet beskrivs uppgiften som tredelad: Vittnesbörd, diakoni och gemenskap. Frågor vi söker svar på i dialog med församlingar är hur vi med våra gemensamma resurser kan stödja inom dessa områden? Vilka redskap saknas? Detsamma gäller de andra perspektiven som Färdplan talar om: enhet, kyrka i sin tid, det inre livet, den rika andligheten och de heliga vanorna, och hur kan vi bäst stödja ett utvecklande ledarskap och herdeskap.

Vi har bett Equmeniakyrkans alla Regionråd - där både Grafström och Fogelberg finns med - att bidra med idéer om hur dessa frågor kan ställas till församlingar för att resultatet ska bli rättvisande. Allt för att skapa ett så bra underlag som möjligt för hur vi skall styra våra gemensamma resurser så att de bidrar till en positiv utveckling för den lokala församlingen.

Lasse Svensson
Kyrkoledare Equmeniakyrkan

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.