Viktigt att inte byta ut Koranens fredsbudskap mot extremism

Att älska Muhammed bör vara att bejaka fred, menar Emmanuel Luther Ratiq, expert på relationer mellan kristna och muslimer i mellan­östern. Foto: TT

Pakistans Premiärminister Imran Khan kommer att starta en världsvid kampanj för att förmå västerländska stater att inkludera lagar, som förbjuder kritik mot islams profet.

Pakistans premiärminister Imran Khan, deklarerade att regeringen inte har för avsikt att upplösa eller att ta bort förbudet för TLP (Tehreek Labbaik Ya Rasool Allah). Dessa utgör en extremistgrupp som startade landsvida protestmöten i Pakistan. De tog fast 13-14 polistjänstemän, torterade dem och till och med dödade fyra av dem. Hundratals blev skadade på grund av karikatyrerna av islams älskade profet Muhammed. Den franske presidenten Macron, valde att å sin sida rättfärdiga teckningarna och stödde publikationen av dem på grund av rätten till yttrandefrihet i västvärlden.

I väst har man motsatt sig militanta islamiska grupper, vars åsikter har ett öppet eller tyst stöd bland de flesta efterföljare av islam. Till och med premiärminister Imran Khan sa att TLP och regeringens mål är ett och detsamma, skillnaden ligger i tillvägagångssättet, eller strategin. Imran Khan tillkännagav att han avser att starta en världsvid kampanj för att förmå västerländska stater att inkludera lagar, som förbjuder kritik mot islams profet. Det behöver sägas att västvärldens lagar skyddar yttrandefriheten. Premiärministern avser att tillsammans med likasinnade stater, som Turkiet, i gångsätta en sådan världsvid kampanj med syftet att föreslå en sådan lag. Vi kan bara önska premiärministern lycka till med en sådan kampanj. Vi föreslår samtidigt att premiär­ministern läxar upp de militanta grupperna i Pakistan och på andra platser att i stället visa tålamod och tolerans mot oliktänkande. Det vill säga sådana som uttrycker oönskad kritik, oönskade åsikter eller ser sig som motståndare till islams profet.

Profeten själv satte ett exempel för sina efterföljare när han vid ett tillfälle hindrade Hazrat Umar, som var rasande och hade dragit sitt svärd för att halshugga en olycklig individ som felat när han kallat islams profet för ”Muzamum”, i stället för hans riktiga namn. Muhammed betyder den lovprisade, men Muzamum betyder närmast det motsatta (Talkhees Ul Sihah, volym 6). Om vi vill få bort terrorismen är det nödvändigt att förändra människors tänkande. Vi behöver undervisa dem att det är själens jihad (jihad bil-nafs) som är viktigast och inte svärdets jihad (jihad bil-saif). Det är bara den lagstiftande myndigheten som har makten att deklarera svärdets jihad och inga självutnämnda individer eller grupper.

Fredsälskande muslimer måste säga nej till extremistiska individer eller grupper bland sig. Vi måste vara tydliga med vår gemensamma strävan efter fred och frihet och inte mot extremism med ideologiskt hat, våld och mord i religionens namn. Koranen säger om islams profet ”Wa ma arsalnaka Illa Rehmat ul Alameen”, att han är sänd för fredens/nådens skull till hela skapelsen. Det ska vi ta vara på.

Emmanuel Luther Ratiq

M.A. Forskare, Journalist & Författare

Översättning: Lars Mörling

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.