Vi stöttar kyrkostyrelsens förslag

De tre välkända pastorerna Gustaf Björkman (Lund), Daniel Röjås (Mjölby) och Marcus Lind (Linköping) går nu ut för att helhjärtat ge kyrkostyrelsens förslag till kyrkoledare i Equmeniakyrkan sitt stöd.

Snart ska vi i Equmeniakyrkan utse nya kyrkoledare för vår kyrka. Under det senaste året har vi följt och varit delaktiga i processen kring valet av kyrkoledare. Som många andra har även vi haft synpunkter på hur processen gått till och hanterats. Vi uppfattade att det brev som kyrkostyrelsen publicerade den 9 juni var klargörande och vi ser fram emot att ta del av den aviserade utvärdering som kommer att göras under hösten.

Vi ser det därför som en stor tillgång att det pågår samtal och debatt om vilka som ska leda kyrkan framöver och hur vi vid framtida val ska utse våra ledare. Det här samtalet är både viktigt och engagerar och kanske är det därför som debatten ibland blir onödigt polariserad. Men hellre en livlig debatt än tystnad.

Hittills har de flesta som uttryckt sig offentligt antingen velat kritisera kyrkostyrelsens förslag eller känt sig manade att peka ut alternativa kandidater. Det är ofta vanligt att de som ogillar ett förslag höjer rösten medan de som håller med inte yttrar sig. Detta kan ge intrycket att enstaka kritiska röster talar för alla.

De kyrkor vi arbetar i har nominerat flera olika personer vilka representerar en stor bredd inom Equmeniakyrkan. Samtidigt är vi tacksamma för att rekryteringsprocessen haft sin gång och att det är naturligt att alla våra nomineringar inte blivit föreslagna.

Med detta som bakgrund vill vi uttrycka vårt starka stöd för de kandidater som kyrkostyrelsen föreslagit. Vi tror att Joakim Hagerius och Karin Wiborn har de egenskaper som kyrkoledare behöver. Vi tror också att Karin och Joakim på ett utmärkt sätt kommer att komplettera Lasse Svensson. Joakim och Karin kommer med sina olika erfarenheter och kompetenser att berika Equmeniakyrkans gemensamma arbete. Eftersom vi har en modell med ett tredelat ledarskap är det inte bara de enskilda kandidaternas individuella kompetens avgörande utan även hur de kompletterar och samverkar med varandra. Vi vill också uttrycka vårt stöd för att kyrkostyrelsen tagit hänsyn till att de tre kandidaterna passar ihop och kan göra ett gott arbete tillsammans.

Vi som kyrka kommer att dra stora lärdomar av denna process. Men sammanfattningsvis vill vi uttrycka vårt förtroende för kyrkostyrelsen och deras förslag till framtida kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Gustaf Björkman

pastor och föreståndare

i Västerkyrkan i Lund

Marcus Lind

pastor och föreståndare i Linköpings Missionsförsamling

Daniel Röjås

Pastor och föreståndare i Boxholms

frikyrkoförsamling

 

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.