Vi har bara ett jordklot, inte fyra

Foto: Getty

Klimatkrisen kommer att genomsyra vår verklighet och vår vardag, även om vi inte vill veta om den. Koldioxidutsläppen behöver minska radikalt, men detta kräver stora omställningar och enligt den senaste IPCC-rapporten från FN är det bråttom!

Vad gör jag, du och Örebro kommun ­(eller kommunerna i landet) för att medverka till den nödvändiga förändringen i vårt sätt att leva och konsumera?

Equmeniakyrkan i Sverige deklarerade 2021 klimatnödläge för att påvisa allvaret i klimatsituationen men också för att uppmana alla inom och utanför Equmeniakyrkan att göra allt man kan för att minska mängden koldioxid och andra växthusgaser i  ­atmosfären.

Klimatcirkel

I Betlehemskyrkan i Örebro har vi sedan hösten 2019 samlats i en klimatcirkel för att tillsammans lära oss mer om klimat- och miljöfrågor. Vi har läst böcker, samtalat och lyssnat på föreläsningar av tjänstemän och forskare. En viktig fråga har varit ”Vad kan göras privat men även lokalt och regionalt?” En konsekvens av dessa tankar blev att inbjuda politiker till samtal.

Dessa samtalskvällar genomfördes med ett parti per tillfälle. Alla partier i kommunfullmäktige var inbjudna och alla utom Örebropartiet skickade representanter. I ett kort föredrag fick partierna presentera sin syn på klimatfrågorna och hur man vill arbeta med dessa varefter publiken fick ställa frågor under ledning av en moderator.

Många frågor berördes: kommunikationer, jordbruksmark, byggnation, förnybar energi, kärnkraft, kommunens upphandlingspolicy och strategi för att klara den antagna koldioxidbudgeten (minska koldioxidutsläppen med 15 procent i år och lika mycket årligen i Örebro).

Allt för lite görs

Det var positivt att partierna tog chansen att samtala med representanter för civilsamhället. En hel del görs i kommunen – men allt för lite enligt oss och en samfälld forskning! Politikerna framstod tyvärr som i stort sett nöjda med läget. Inga gav uttryck för att det är BRÅTTOM och att vi befinner oss i ett nödläge för vår planet.

Avsaknad av visioner

Visioner/idéer vad som kan ­göras i vår kommun saknas nästan helt. Hur vill ni politiker samarbeta med oss kommuninvånare för att vi skall ha en chans att klara en omställning som ger oss goda möjligheter till ett hållbart liv framöver? Vi har fortfarande EN jord att dela på, men då kan vi inte fortsätta att leva som om vi hade FYRA jordklot! Och var finns rättvisetänket mot de delar av världen som inte förbrukar resurser som vi? Kan vi tala om en hållbar tillväxt?

Ändra så lite som möjligt så man blir omvald! Det verkar vara temat. Vilket parti vågar komma fram med visioner om ett hållbart samhälle för framtiden som vi kan rösta på?

Några förslag på visioner:

Örebro skall bli självförsörjande på förnyelsebar energi.

Gratis kollektivtrafik i hela kommunen.

Endast nyproduktion utan ­betong.

Solceller på all nybyggnation.

En omställning kräver stora insatser av oss alla – en stor informationsutmaning! Vilka partier vågar ta på sig ledarrollen i klimatarbetet? Går det att politiskt verka för att en Klimat- och miljönämnd får vara överordnad andra nämnders beslut, där hänsyn i första hand tas till vad som gynnar klimatet? Från lokal­politiskt håll önskar vi också en påverkan på den lagstiftande församlingen.

Vad vill vi göra privat, i kommunen, regionen och landsomfattande för att rädda klimatet? TILLSAMMANS kan vi bättre!

Ove Gustafsson
Klimatcirkeln i Betlehemskyrkan, Örebro

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.