Debatt

Växtpooler kan hjälpa små församlingar

Pär Alfredsson Chef för nationella enheten Equmeniakyrkan

Jag vill här först tacka för Bernt Wåhlemans hjärta och engagemang för de små församlingarna (Sändaren 25/2019). Det är också detta engagemang som vi som arbetar nationellt också känner av och som driver oss att söka vägar för vår kyrka framåt.

För mig är det tydligt att vi vill vara en kyrka som gemensamt tar ansvar för varandra och utifrån riktningsmål i den nationella kyrkans verksamhetsplan fokuserar på att stötta församlingar i förnyelse, utveckling och växt. Därför arbetar vi nu med att utreda möjligheter till Växtpooler som kan vara stöd till församlingar i olika storlekar, men inte minst mindre församlingar.

Växtpooler kan handla om stöd i samordning som att hjälpa närliggande församlingar att finna sätt att gemensamt anställa medarbetare, men det kan också handla om att mer konkret stötta med administration och på sikt också ekonomi eller tjänster. Det handlar alltså inte om ett ensidigt fokus på evangelisation – men också evangelisation – och allt som hör till varje församlings uppdrag. Däri ligger också den ”service” som Bernt Wåhleman frågar efter.

Dock är detta en process som behöver ta tid och som måste synkas med arbetet med översynen av kyrkans ekonomi. Men jag arbetar i nära samarbete med kyrkoledningen för att finna en väg framåt i den riktning som Bernt Wåhleman beskriver. Vi vill vara en kyrka. För hela livet. För alla.

Tillsammans skall vi skapa nya mötesplatser med allt vad det innebär och utveckla befintliga mötesplatser där evangelium kan delas.

 

0 Kommentarer
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Debatt

Mer inom samma ämne