Debatt

Vårt dagliga kött

Rolf Hansson
”.... giv oss i dag”. Eller inte. Foto: Janerik Henriksson/TT

Jag äter kött och jag tycker det är gott. Jag har heller inga som helst betänkligheter eller problem med att det är kött från ett djur som är dött.

Vad jag däremot funderar på allt mer är den dominerande makt kött har som föda i vår mathållning. Kött är en helt given och självklar rätt vid matbordet för de flesta av oss svenskar oavsett om vi äter hemma eller ute. Håller vi köttätare – i vårt behov av kött – på att förvanska Herrens Bön från ”Ge oss i dag, det bröd vi behöver” till ”Ge oss i dag det kött vi behöver”?

Vi verkar –både som konsumenter och producenter – vara så beroende av kött att vi varken kan eller vill vara utan det. Vad lägger vi på tallriken om vi tar bort köttet och hur överlever i så fall vårt jordbruk? Har kött blivit något absolut nödvändigt för att klara svenskt hushåll och rädda svenskt jordbruk?

Klimatforskaren Johan Rockström svarar nej. Han menar att köttkonsumtionen ska minskas och i första hand halveras till att börja med. Vårt köttätande påverkar klimatet. Vi behöver därför successivt – och ganska snabbt – minska köttets makt över vår tillvaro.

Vi får helt enkelt börja äta på nytt sätt. Det handlar om en solidarisk och hållbar global mathållning. 1980 gav makarna ­Malin och Torild Dahlgren ut boken ”Att äta på nytt sätt” och lanserade begreppet MUDI-MUMS, mat utan djurindustrier – mat utan multinationella storföretag. Ett välkommet och viktigt initiativ för att bryta livsmedels­industrins och nötköttsindustrins stora inflytande över vad vi köper och äter.

Var det aktuellt, viktigt och spännande då, för 40 år sedan, torde det i dag vara ännu viktigare, ja helt nödvändigt. Vår kost måste ändras och köttets makt minskas. Här kan den ”klimatfasta” som Equmeniakyrkan utlyst i år bli till stor hjälp.

Låt oss under de veckorna se över vår köttkonsumtion och ta första steget till en sundare och smartare mathållning,både för vår egen- och klimatets skull.

 

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne