Debatt

Varför så desperata att vi slirar på sanningen?

Bättre källkritik tack! Foto: TT

Man brukar säga att om något är för bra för att vara sant så är det nog också det. Det vill säga inte sant. Men i vår mediala värld är det en annan regel som styr: - Det här är för bra för att inte publicera!

Under ”Kultur i korthet” i senaste Sändaren kan man läsa att professor Richard Dawkins, känd för sin hårda kritik mot religion, nu medger ”att tron på Gud kan vara bra för samhällsmoralen”. Wow-faktorn är tydlig och därmed lockelsen att trycka på publicera-knappen. Men är det sant?

Det är sant att en sådan nyhet har publicerats av andra tidningar. Sändaren anger Dagen som källa, men den artikel som är upprinnelsen till denna nyhet är hämtad från The Times. Men att The Times skriver detta om Dawkins kan ju inte antas vara bevis för att han nu medger att religion kan vara bra och att avskaffandet av densamma vore dåligt? Frågan som måste ställas är: har journalisten som intervjuade Dawkins förstått honom rätt?

På den frågan finns ett svar från Dawkins själv, i ett brev till tidningen (översättningen är min): Sir, din rubrikförfattare hävdar ”Att avskaffa religion är en dålig idé, säger Dawkins”. Det är precis motsatsen till vad jag sa. Efter att jag på ett entydigt sätt uttalat att avskaffandet av religionen skulle vara en mycket bra idé, fortsatte jag (oklokt som jag ser nu) att skrapa botten av trumman och vända mig ut och in för att tänka mig något tänkbart skäl till varför en resonabel person skulle, om han är hårt pressad, se en nackdel med att avsluta religionen. Den mycket lilla punkten jag kom med var allt din reporter hörde.”

Är vi så desperata att få höra historier som bekräftar vår tro att vi inte ens tvekar att slira på sanningen? Och om slirandet inte har sitt ursprung hos oss själva, är ”glada nyheter” så viktiga att dela att vi inte ens tänker tanken att kontrollera om de är sanna?

Snälla Sändaren! Snälla Dagen! Jag tror att ni kan bättre! Snälla kristenhet, jag tror att vi kan bättre! Låt oss visa det!

Claes Eriksson, pastor i Equmeniakyrkan Hallsberg

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Debatt

Mer inom samma ämne