Varför gör ni en annan bedömning än Radiohjälpen?

Det är mycket glädjande att flera från priskommittén skrivit ett svar i denna fråga. Jag noterar, som jag gjorde i min ursprungliga text, att projektet ”Goda Grannar” verkar vara behjärtansvärt på flertalet punkter och med ett tydligt lokalt integrationsperspektiv. Gott så!  Däremot ger man sig tolkningsföreträde i stora komplexa frågor och förmår inte att ta till sig av den grundläggande kritiken. Det verkar inte som författarna läst en enda länk jag bifogat till texten. 

 Visst var det så att Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen ansågs både kontroversiella och anstötliga på sin tid. Som jag minns det stred de för att den amerikanska svarta befolkningen skulle erhålla likvärdiga rättigheter som den vita i enlighet med konstitutionen. Hur denna kamp motiverar dagens pristagare är fortfarande högst oklart efter priskommitténs svar på min text.

Ni skriver: ”De två senaste årens prismottagare har av några upplevts anstötliga och alltför kontroversiella. Som skäl anges internationellt problematiska kopplingar. Priskommittén är därför noga med vem vi ger priset till.” Om man läst länkarna tycker jag mig se fler skäl än ”internationella kopplingar”.

I fallet Extinction Rebellion bemöter man inte mitt påstående om att det rör sig om något pessimistiskt och destruktivt. Göteborgs Posten* rapporterar om den svenska avdelningen när de protesterar i liksvepning och Dagens Nyheter när man väljer att protestera med män ”hängandes” i strypsnaror för att symbolisera klimatnödläget). Där priskommittén ser en vinnare ser jag en politiskt störd rörelse i periferin med domedagstendenser. Jag vågar också påstå att den inte väcker sympati hos flertalet trots att många av oss kämpar för en positiv klimatförändring. Aktiva i den svenska rörelsen väljer också att försvara den brittiska företrädaren Rupert Reads utsaga om att pandemikrisen inte bör gå till spillo. Säg det till alla de anhöriga som förlorat närstående i pandemin och säg det också till alla de miljoner människor som trycks in i extrem fattigdom på grund av krisen. 

När det gäller Islamic Relief väljer priskommittén att inte kommentera Radiohjälpens uttalande kring att de pausat samarbetet med Islamic Relief Sverige tills vidare ). Som gammal böss-skramlare för Världens Barn finner jag detta högst anmärkningsvärt. Vad gör Radiohjälpen och Världens Barn för bedömning som Equmeniakyrkan (och övriga i priskommittén) inte gör? Jag är övertygad om att flera inom Equmeniakyrkan är engagerade i Världens Barn och gärna skulle vilja ha svar på detta.

Undertecknarna gör en viktig observation i sin text: ”Gissningsvis finns det felaktigheter och misstag som begåtts i de flesta organisationer och sammanhang. Listan kan i så fall göras lång. Och frågan är då om vi någonsin kan samarbeta med någon.” Det är helt i sin ordning att organisationer inte nödvändigtvis behöver lastas för gamla synder men återigen missar priskommittén målet - man väljer alltså att lyfta fram Islamic Relief Sverige som pristagare mitt under pågående antisemitimskandal. Varför då? Hela styrelsen i det internationella organet är inte utbytt, bland annat sitter den svenska representanten kvar. Det kan säkerligen finnas goda förklaringar till detta men förvirringen kvarstår.

Det är helt korrekt som författarna skriver – vi behöver människor modiga nog att arbeta tillsammans för en bättre värld. Men glädjande nog ser jag att det görs! Jag ser flertalet församlingar ta sig an flyktingkris, gemensamma engagemang med idrottsföreningar, som jobbar ekumeniskt med Svenska Kyrkan med mera. Det finns många ideella krafter och människor som frivilligt lägger en slant i kollekten till Equmeniakyrkans mångsidiga, gränsöverskridande och djupt imponerande arbete. Dessa förtjänar bättre än att få en kyrka som blir föremål för enskilda grästoppars aktivism. 

CHARLOTTE SUNDELL
sandaren@sandaren.se

*Länkar till hänvisningar:

Aktion mot parkeringsgaraget

Snaror runt halsarna

Exploaterar klimatkrisen

Radiohjälpens bedömning

Fotnot: Equmeniakyrkans ledning har avböjt slutreplik och hänvisar till tidigare svar.

  

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.