Varför är det så stängt i kyrkoledarfrågan?

Varför vill man inte ha en öppen debatt i kyrkoledarfrågan med fler förslag?

I nummer 35 av Sändaren är det inte mindre än fyra insändare och 12 skribenter som med kraft försvarar Kyrkostyrelsens förslag. Det är inget konstigt – självklart finns många som stöder förslaget. Men artiklarna andas också kritik mot att personer med andra synpunkter yttrar sig i insändare – önskemålet verkar vara att kritiker till processen eller förslagen helst ska hålla tyst. Samtidigt kommer det vid noggrannare läsning av inläggen fram kritiska synpunkter på processen och några ser positivt på att fler kandidater kan diskuteras.

I Sändaren pekade Sofia Camnerin på behovet att involvera fler engagerade medlemmar utanför pastorskåren och anställda i ett ständigt samtal om vad vi vill i kyrkan och församlingen. Bra Sofia, vi behöver det öppna samtalet och debatten!

Även om mycket positivt händer i församlingar i landet så är det slående att Equmeniakyrkan tappat ca 1 000 medlemmar per år, dvs 15 procent under sina första åtta år. Vår kyrkas potential är mycket större än så. Det finns andra kyrkor som ökar så minskningen är ingen naturlag. Framför allt behöver vi ta tag i de viktiga frågorna om undervisning och förnyelse. Detta vill vi nu lyfta inför det viktigaste valet sen Equmeniakyrkan bildades. Vi önskar en tydlig förnyelse nu efter åtta år.

Linda Alexandersson har av sin hemförsamling i Arvika föreslagits som ytterligare kandidat. Styrelsen i Arvika och andra församlingar som nominerat henne bedömer att hon skulle vara en utmärkt resurs på nationell nivå. Arvika lyfter speciellt den församlingsförnyelse de varit med om med många nya människor som kommit på bekännelse. Hon har också gett ut ett 20-tal mycket intressanta böcker. Vi som stöder Linda Alexanderssons kandidatur tror att vi behöver ledare som Linda, som tjänat i både större och mindre församlingar inom Equmeniakyrkan, och som genom siförsamlingsarbete och författarskap jobbat för att aktivt förnya och inspirera vår kyrka att finna nya vägar.

Av de föreslagna kyrkoledarna och ordföranden i Kyrkostyrelsen är två i 50-årsåldern och två i 60-årsåldern. Med tanke på det stora behovet att nå yngre vore det en tydlig signal till de yngre med Linda som är 43 år. Equmenia fokuserar på åldern upp till 25 år men Equmeniakyrkan tappar bland 25–45-åringarna.

Linda, som fick Bibelsällskapets pris förra året, kan tillföra mycket. Linda har också stor internationell erfarenhet. Söker man på hennes namn på Youtube kommer man att upptäcka att hon har ett tilltal som vår kyrka behöver och som kan nå långt utanför kyrkans väggar. Titta på till exempel Tre teologer om Apostlagärningarna, Bibelstudium om Markusevangeliet eller Mellanrummen från Arvika.

Lars Fränne
Thomas Fogelberg

 

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.