Vaccinpass i kyrkan går inte ihop med svensk religionsfrihet

Vaccinbevis. Införande av vaccinpass innebär ”spiken i kistan för det liberala samhället så som vi känner det”, skriver 1 900 brittiska präster och pastorer i ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med anledning av införandet av vaccinationsbevis. Om detta skriver Joakim Hagerius i veckans Perspektiv.

Också Sveriges kristna råd(SKR) har reagerat starkt på en ­möjlig utveckling mot att det skulle bli obligatoriskt med vaccinationsbevis för gudstjänstfirare eftersom det skulle innebära en ­begränsning av den grundlagsskyddade religionsfriheten.

Det är allvarliga invändningar från kyrkornas företrädare.

Den 1 december införs nya restriktioner för att förhindra ökad smittspridning. När fler än hundra människor samlas gäller att vaccinationsbevis måste uppvisas, eller att det ska finnas anvisade sittplatser med en meter i varje riktning till nästa sällskap. När Equmeniakyrkan nu ger vägledning till de församlingar som samlar fler än hundra personer till gudstjänst, är vårt råd att om möjligt undvika krav på upp­visande av vaccinationsbevis.

Vår rekommendation ska inte tolkas som att Equmeniakyrkan på något vis är motståndare till vaccin. Tvärtom uppmuntrar vi alla som har möjlighet att ­vaccinera sig att göra det. Det är ett ansvarsfullt sätt att skydda både sig själv och andra. Equmeniakyrkan har genom hela pandemin tagit ett stort ansvar och ställt om vår verksamhet, samt bistått myndigheternas informationsspridning inför de stora religiösa högtiderna. Detta är ett ansvar vi fortsätter att bära.

Denna generella vägledning från Equmeniakyrkan fråntar inte den enskilda församlingens ansvar att göra en avvägd bedömning. Hundra personer utgör ingen magisk gräns för antalet besökare. Att samlas färre än så men i ett litet rum kan vara nog så oansvarigt. Och det är fortsatt lika viktigt att sörja för god handhygien och en ansvarsfull logistik när vi möts.

Det kan dock finnas tillfällen då det är fullt rimligt att använda vaccinbevis, till exempel vid en konsert. Den mötesfrihet som skyddar kultur- och idrottsevenemang kan nämligen inskränkas om det medför fara för allmän hälsa, som vid en pandemi. Men med religionsfriheten är det annorlunda. Det är den enda grundlagsskyddade rättig­heten som är oinskränkt. Nu finns en befogad irritation bland kyrkorna över att staten inte särskilt adresserar inskränkningarna av religionsfriheten. Det tycks som att kyrkorna åker med i helheten av förbud och själva får jaga besked för att få veta exakt vad som gäller.

Den kristna gudstjänsten är ­annorlunda och kan inte helt ­likställas med andra publika händelser. Ingen får utestängas från möjligheten att höra evangeliets förkunnelse och erfara dess gestaltning i gemenskapen kring bordet som står dukat med bröd och vin. Inte ens den som inte vill eller kan ta emot vaccin. Detta är en konkret konsekvens av religionsfriheten. Vi vill därför undvika en situation där det uppfattas som att staten avkräver gudstjänstbesökare identitetshandlingar och hälsoinformation.

Ingen vet om vi får leva med ­covid-19 i flera decennier. Det gör att inskränkning av våra grundlagsskyddade rättigheter som utmålas som tillfälliga förändringar, behöver ske varsamt och proportionerligt. Därför är det nödvändigt att SKR står upp för religionsfriheten som de gör, och beskriver de negativa konsekvenser som dessa inskränkningar innebär.

Detta i synnerhet i en tid då vi behöver främja den demokratiska utvecklingen.

Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan
joakim.hagerius@equmeniakyrkan.se

Den kristna ­gudstjänsten är annorlunda och kan inte helt likställas med andra publika händelser.

2 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Marco Helles
"Friheten att utöva sin religion eller trosuppfattning får endast underkastas de inskränkningar som är angivna i lag och som är nödvändiga för att skydda … folkhälsan …" (tydligt uttalat i själva art 18 om religionsfriheten i Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter). Det är inte alls sant som Hagerius säger att religionsfriheten är ”den enda grundlagsskyddade rättigheten som är oinskränkt." Religionsfriheten är oinskränkt liksom många andra friheter men mötesfriheten kan derogeras (begränsas tillfälligt). Artikel 29 UDHR, art 18, 21 och 22 i KMPR är tydliga att t.ex. mötesfriheten kan begränsas för att skydda allmän välfärd och folkhälsan. Att kontrollera vaccinpass är inte en kontroll av religion utan av vaccin. Appen som används för kontroll av vaccinpassen samlar inte information. Det är en engångskoll som inte lagras av någon. Ingen registrerar religionstillhörighet. Appen samlar inte fakta eller gör statistik. Däremot kan vaccinpass kunna ses som något som förstärker religionsfriheten kopplat till mötesfriheten. Nu kan fler personer mötas och man behöver inte begränsa mötesfriheten så mycket.
Svalander Erik
Bra och Tack Marco Helles! Vaccinering är det enda sättet att få slut på pandemin och slippa restriktionerna och vaccinpass är en del av lösningen på att begränsa smittspridningen. Ecumeniakyrkan väljer istället att motverka arbetet med att begränsa smittan genom sitt ställningstagande och blir därmed en del av problemet, istället för att vara en del av lösningen.