Uppmaning till Equmeniakyrkan: ­ Utmana oss och behovsinventera!

Vi söker vägar att komma vidare i färdplansarbetet och verkställande av verksamhetsplan för nationell mission för en ny generation. Här förs tre riktningar fram för att ytterligare stimulera till samtal och engagemang i församlingar.

Equmeniakyrkans vision har tre centrala ord: ”… Jesus Kristus förvandlar …” Vi tror därför att följande tre riktningar sätter ­fokus på detta:

1. Återupptäcka inåt. Låta mitt hjärta förvandlas av Jesus, återupptäcka vad Jesus gjort och gör för mig. Hitta glädjen och tillit till evighetshoppet. Finna riktningen genom bönen, bibeln, samtalet, överlåtelsen, förlåtelsen och leva uppmaningen att söka andens gåvor. Det handlar inte om lärosatser.

2. Vitalisera utåt. Förmedla Kristi kärlek till en medmänniska. Bli väckta, hjälpa varandra att på ett helt nytt sätt våga bli mer utåtriktade. Hjälpa oss återupptäcka Jesu radikalitet och utgivande totala kärlek i mötet med varenda unik människa; ett evangelium som befriar och lättar bördor (2 Kor 3:4 ff). Börja att berätta om vår tro för varandra.

3. Organisera tillsammans. Dela erfarenheter, praktisk tillämpning, hjälpa varandra med goda exempel, åka på möten och låta oss bli inspirerade. Bli ännu mera konkreta kring områden där den gemensamma organisationen kan stötta och undervisa. Vi kallar det en förstärkt och tydliggjord ”stödjandeplan” om samarbete och rollfördelning mellan församlingarna och den gemensamma kyrkan.

Vi vill uppmuntra till ännu mer energi, kraft, känsla av brådska och beslutsamhet kring de tre riktningarna. Kyrkan tycks upptagen av många initiativ. Det är inom många områden kyrkan och församlingarna ska vara duktiga. Med denna bredd, riskerar vi dock att tappa bort vårt kärnuppdrag, det som särskiljer kyrkan; nämligen den livsförändrande tron. Den utåtriktade riktningen utmanar oss att bli väckta för mission. Varje enskild lokal församlingsstyrelse och ledning är central för denna förändring. Det finns en förhoppning att den gemensamma kyrkan skulle uppmuntras att bli ännu mer av katalysator och utmanare och även en mycket större utbildare och undervisare.

Systematisk behovsinventering

Ett verktyg för ett förankrings- och förändringsarbete skulle därför kunna vara en systematisk behovsinventering på ett sätt som vi inte tycker görs idag. På detta sätt får vi viktig information om grad av prioritet, mognad och förankring av våra tre riktningar i församlingarna. Det skulle ge en samlad bild över gemensamma utmaningar och goda exempel, och utveckla ”verktygslådan” för kraftsamling kring vår kyrkas vision.

Inte tillräcklig framdrift

Vi följer arbetet genom att ta till oss innehåll på hemsidor, protokoll och rapporter från kyrkostyrelsen, regioner samt för- och efterarbete från Kyrkokonferenser. Även tidningarna Sändaren och Dagen speglar frågorna. Vi är medvetna om att flera församlingar börjat med studiegrupper. Vi tycker dock fortfarande att det är för få församlingar som hörsammar regionträffar och tar del av allt värdefullt material som tas fram. Vi är oroliga för att kyrkan inte har tillräcklig framdrift på fokusområdena i verksamhetsplanen med tydlig förankring lokalt, samt tillräcklig uppmuntran att driva ett nödvändigt lokalt förändringsarbete. Vi ser risken att färdplanen huvudsakligen förblir en central produkt och process. Fortfarande i november är vi osäkra kring processen efter beslutet om en ny verksamhetsplan för 22 – 24. Tiden är dyr och kort. Vi har Kristi uppmaning i herdeliknelsen att om det finns ett förlorat får där ute, så är Jesus beredd att lämna alla 99 där hemma och gå till denna. Tillsammans kan vi lägga ännu fler axlar tätt ihop och växla upp rejält. Kan den gemensamma organisationen få ett tydligare mandat om behovsinventering och vara katalysator för intern mission?

Sune Grafström
medlem församlingsråd
Region Stockholm

Tomas Fogelberg
medlem församlingsråd Region Mitt

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.