Swexit – ja tack!

Svenska politiker har skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen, vilket innebär att det krävs två mandatperioders majoriteter för att ändra beslutet, innan man ens kan påbörja sitt utträde.

Sverige ska gå ut ur och lämna EU för det kostar Sverige 40 miljarder kronor varje år. Det är bättre att satsa dessa pengar på fattiga länder och skola, vård och omsorg i Sverige.

Politikerna i Sverige måste våga utlysa nyval om EU för de vet att svenska folket kommer rösta nej till EU om det skulle vara val idag. När Sverige röstade ja till EU var det något helt annat än var det är i dag!

Det vi ska arbeta för är att det svenska folket själva ska bestämma över vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi måste stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från ett mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism. Vi vill att svenska folket ska få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

Min förhoppning är att fler länder, även Sverige, på sikt kommer att följa Storbritanniens väg och kräva att makt flyttas tillbaka till de enskilda länderna. Och om detta inte sker bör länder överväga att lämna unionen innan EU har blivit den fullskaliga federation som vissa vill. Handel och samarbete är en självklarhet, men utan politisk överstatlighet.

EU vill ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid.

Swexit, ja tack!

 • 3 Kommentarer

 • Lägg till ny kommentar
 • Thorsten Schütte

  EU har förvisso sina skavanker, de som stör mig mest är jordbrukspolitiken och den månatliga flytten av EU-parlamentet till Strasbourg. Men i dessa tider av växande nationalism och trumpism ska vi vara rädda om de forum för samarbete mellan länder som finns som EU och FN. Annars är vi snart tillbaka till ett nytt 1914 eller 1939...

 • Torgny Rabe

  Visst, vi betalar 40M men får tillbaka 110, plus alla miljarder vit tjänar på att var medlemmar i tullunionen.
  Mvh, Torgny Rabe

 • Torgny Rabe

  Visst, vi betalar 40M men får tillbaka 110, plus alla miljarder vit tjänar på att var medlemmar i tullunionen.
  Mvh, Torgny Rabe