Sveriges kristna råd talar mot sig självt

Bernt Jonsson

SKR:s styrelse har beslutat att slakta flertalet av de externt finansierade aktiviteter som gjort SKR känt inom och utom kyrkorna: Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Fred och Kyrka för Fairtrade. Dessa program kostar inte SKR en enda krona! Dessutom vill man utreda om själavården vid institutioner (bland annat NAV i fängelserna) och det ekumeniska följeslagarprogrammet, kan lyftas ut från rådet. Motivet? Man vill ”prioritera det kommunikativa arbetet”!

För detta är SKR berett att avstå från – till att börja med – 2,5 miljoner i bidrag. Och mycket mycket mer, om de lyckas finna andra ”hemvist” för ”de ekumeniska åtagandena”.

Samtidigt hävdas det, att ”kyrkornas gemensamma röst är betydelsefull och alltmer efterfrågad, inte minst när det gäller remissvar och påverkansarbete i samhället.” Antje Jackelén som rådets ordförande säger, att ”kyrkorna vill stärka arbetet med opinion och påverkan”. Detta ska mirakulöst ske utifrån en budget som blir bara 1/3 av den nuvarande (= de medlemsavgifter som kyrkorna betalar).

Visst. SKR kan bantas, men omställning tar tid; kostnader i form av lokaler kan inte utan vidare skäras bort, och gemensamt utnyttjande av lokaler blir troligen svårare; kapital, flexibilitet, kompetens och produktivitet går förlorade. I stället för prioritering av ”det kommunikativa arbetet” är sannolikheten stor att just kommunikationen får stryka på foten. Detta förutsatt att de inte bara menar att de ska bli bättre på att tala med varandra inom styrelsen, vilket inte torde kosta pengar.

Däremot är opinionsbildning inte gratis. I det avseendet har kyrkorna hittills kunnat åka snålskjuts på sina externt finansierade långsiktiga projekt. Något som SKR-styrelsen vill sätta stopp för.

Eftersom styrelsen säger sig vilja en sak men genom sina beslut verkar i motsatt riktning, så är det ett rike som råkat i strid med sig självt. SKR har under 2000-talet spelat en alltför viktig roll för att detta självdestruktiva beteende ska få pågå opåtalat.

Via rådet har ekumeniska impulser förmedlats från den världsvida kyrkan – bland annat i den teologiskt viktiga omprövningen av läran om det rättfärdiga kriget till att nu prioritera den rättfärdiga freden. SKR:s styrelse bör på motsvarande sätt ompröva sin analys och dra nya slutsatser.

 

 

Bernt Jonsson,
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne

Mer inom samma ämne