Svårt känna kallelsen när man ratats

Jag håller helt med Bernt Wåhleman att medarbetarrekryteringen är en viktig, men svår fråga för vår kyrka (Sändaren 41/2018). Dels för små församlingar och som i vårt fall i Grännabygden, där flera församlingar delar på en pastor i ett kretssamarbete. Finns det pastorer/diakoner som kan tänka sig att arbeta i en krets med flera församlingar nu för tiden? Finns det med i utbildningen att arbeta i små församlingar? Kan inte det ses som en utmaning och Guds kallelse?

Dels finns en ytterligare aspekt. Det är inte så enkelt att söka och få en ny tjänst för oss ”vanliga” pastorer, när man ska skicka in CV och bedömas tillsammans med många andra som också sökt samma tjänst. Det är inte så enkelt att känna Guds kallelse, när man flera gånger ratats och fått veta att tjänsten tillsatts av någon annan.

Jag tillhör dem som verkligen saknat Församlingsrådet och distriktsföreståndarna, som för det mesta kände oss pastorer och även kände till församlingarna och på så sätt kunde matcha pastorer med församling. Jag skulle önska att det gick att backa tillbaka till ett liknande ansvar som Församlingsrådet och distriktsföreståndarna hade.

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar