Stoppa biståndet till terrorn – nu!

Ingvar Nilsson

Det är med stor olust man tar del av forskningsinstitutet Jerusalem Center for Public Affairs’ uppgifter vad gäller svenskt bistånd till den palestinska administrationen (PA). Sveriges regering har beslutat att under perioden 2015-2019 avsätta 1,5 miljarder kronor i bistånd till PA. Enligt forskningsinstitutet lägger PA årligen 3 miljarder kronor på terroristrelaterade ersättningar. Det motsvarar mer än 30 procent av det totala utländska biståndet till den palestinska myndigheten. Att Sverige, med skatte-pengar, är med att finansiera terrorism är naturligtvis chockerande. Medfinansiering av terrorism är en kriminell handling.

Terrorism är lönsamt. Fler än 20 000 palestinska familjer får månatlig ersättning eftersom deras anhöriga har utfört terroristattentat mot Israel. Här är Sverige med och finansierar med stora summor, utan krav på kontroll, till dömda terrorister och självmordsbombares familjer. Terrorister i fängelse tjänar avsevärt mer än den arbetande befolkningen. Till detta kan läggas ”indoktrinering av palestinska barn för att uppnå folkmordsinriktat hat” som  Dr Daphne Burdman, klinisk professor i patologi, uttrycker sig efter att ha studerat den palestinska myndighetens indoktrineringsmetoder. Vilka han menar är; ”noggrant planerade kampanjer med bekanta utvecklade tekniker för övertygelse och indoktrinering samt för uppvigling riktade mot barn i syfte att dessa ska se positivt på sin inblandning i terrorhandlingar även om de själva kommer att bli skadade eller dödade i våldsamma handlingar, i det här fallet mot israeler.”

Det departement som gör utbetalningar till dömda terrorister och deras familjer har den tredje största budgeten i PA.  Enligt palestinsk lag (!) blir ersättningarna högre ju fler israeler som dödats. PA namnger också med jämna mellanrum nya sjukhus, skolor eller andra inrättningar efter terrorister som dött i samband med sina attacker mot civila israeler.

Dessa obestridliga fakta om hur Palestinska administrationen beter sig har naturligtvis kommit till regeringens kännedom. Det rimliga är förstås att vid blotta misstanken omedelbart frysa allt bistånd och kräva ett slut på terroristhyllningar, terroristlöner och antisemitisk undervisning.  Istället ökar man villkorslöst biståndet och bortser från hur mycket biståndspengar som går till terror och död.   

Ingvar Nilsson ,
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne

Mer inom samma ämne