Skippa bidraget till Pridefestivalen

Holger Nilsson Vetlanda

Helt nyligen kom en rapport från Claphaminstitutet angående Pridefestivalen, namnet på rapporten var: ”Det färgglada mörkret.” Rapporten uppmärksammades i media och bland annat togs den upp i Studio Ett i P1.

I denna rapport framkom sådana uppgifter som för de flesta är okända, om vad som förekommer på Pridefestivalen. För att bara kort nämna vad som ryms under det som har beteckningen BDSM, är sådant som handlar om bestraffning, bondage och dominans.

I dessa sexuella utövningar ingår det som vi vanligtvis skulle kalla tortyr, exempelvis att sticka kroppsdelar med vassa nålar. Det är alltså sadism, våld och självskadande som finns med i det som kallas BDSM och detta låter Pridefestivalen passera och får presenteras där.

Något annat som presenteras i Pridefestivalens namn är användning av droger i kombination med sex. Även sex med djur är något annat som kan nämnas. Rapportens namn ”Det färgglada mörkret” är ett passande namn på vad rapporten belyser. Den framlägger i ljuset sådant som de flesta människor och samhället i stort tar avstånd ifrån.

När nu denna rapport gett oss ljus över en del av innehållet som finns med i Pridefestivalen, bör vi reagera. Jag anser att Equmeniakyrkan skall som markering emot att detta finns med i utbudet, och att det inte är något som man ställer sig bakom, därför ställer in sitt årliga bidrag till Pridefestivalen som de senaste åren varit 10 000 kronor.

Holger Nilsson, Vetlanda

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Sven Andersson
Bo, texterna om fiender/fiendskap, som jag hänvisade till, var dels från Paulus (Rom 12), dels från Jesus (Matt 5) (det blev fel i en av ref. men citaten är korrekta) - två för mig fundamentala vittnesbörd om kristen tro. När det gäller berättelsen i Joh 8 som du ref.till tycker jag att du läser den bakochfram. Här föredrar jag att läsa den framifrån, d.v.s. den börjar med att man vill få den dömda dömd, men slutar med att den dömde blir frikänd. ”Inte heller jag dömer dig.". säger Jesus. Annorlunda uttryckt: Man ville gärna tala om den dömde -Jesus talar i stället med och rentav för den dömde. ”Inte heller jag dömer dig.". sa Jesus. Lars Göran, du har rätt i att Guds kan ge oss vägledning och att det inte är kärlekslöshet att vilja att människor hamna rätt. Om jag skulle koppla detta viktiga råd till berättelsen i Joh 8 skulle jag nog säga att den viktigaste vägledningen den ger mig är att Jesus böjde sig ner till den dömde: "Men Jesus böjde sig ner..." Jag kan inte se att det är så många som gjort det eller ens uttrycker en vilja att göra det - i kommentarsfältet här. Härav min fråga.
Bo Fjällström
Sven A, om vi bortser från att Jesus inte böjde sig ner till äktenskapsbryterskan, men ändå köper din tolkning, så blir min fråga till dig: Vad innebär det rent konkret att "böja sig ner" vad det gäller Pride?
Sven Andersson
Bo, vi kan inte bortse från att Jesus böjde sig. Betoningen på detta är så tydlig som det bara går - det upprepas nämligen två gånger i texten. Det är alltså en markör eller flagga i den. Här har du m.a.o.. nyckeln till textens betydelse. Vad det innebär rent konkret - tror jag - är att först och främst lyssna till den dömde/fördömde. Det var Det Jesus gjorde, men inte de övriga - De som trodde sig veta bättre. Önskar dig en fin sommar Bo!
Bo Fjällström
Jag upprepar min fråga eftersom du undviker att svara på den: Vad innebär det rent konkret att "böja sig ner" vad det gäller Pride? Att "lyssna till den dömde/fördömde" säger inget om hur det går till konkret i detta fall! Innebär det enligt dig att man måste delta i Pridefestivalen? Kan man inte lyssna på en dömd även om man i både ord och handling tar avstånd från den "dömdes" (ditt ordval) livsstil?
Sven Andersson
Bäste Bo, mitt inlägg inleddes med följ.fråga: ”Hur praktiserar ni Jesu budord om fiendekärleken (bergspredikan/bergslagen i Matt 5) och Paulus tillämpning av budet (som en måltidsgemenskap i Rom 12) - om ni varken vill vara närvarande på Pridefestivalen eller skicka representanter dit eller låta kalaset få kosta något? Om du tycker det är viktigt att inte undvika frågor borde du ha börjat med att vika ut ditt svar på den.. Jag kan inte se att du gjort det och finner ingen anledning att göra det åt dig. Däremot kan jag förtydliga en sak. Att lyssna är inte något abstrakt för mig utan högst konkret - det är att i varje tid och rum vara öppen för Guds Ande. Ett lyssnandet som i bibelns värld är helt fundamental. Tänk t.ex. på den judiska trosbekännelsen(Deut. 6: 4ff) som inleds med befallningen: “Hör..” Sh’ma på bibelns språk. Shhh…! Tystnaden som öppnar hjärta som öron. Vad Jesus skrev i sanden eller på stenen i Joh 8 vet vi inte heller. Shhh….! Har du problem med denna tystnad? Ta upp det med Gud! Själv ser jag det som en möjlighet för Guds Ande att verka. Shhh….! Sh’ma!