Skippa bidraget till Pridefestivalen

Holger Nilsson Vetlanda

Helt nyligen kom en rapport från Claphaminstitutet angående Pridefestivalen, namnet på rapporten var: ”Det färgglada mörkret.” Rapporten uppmärksammades i media och bland annat togs den upp i Studio Ett i P1.

I denna rapport framkom sådana uppgifter som för de flesta är okända, om vad som förekommer på Pridefestivalen. För att bara kort nämna vad som ryms under det som har beteckningen BDSM, är sådant som handlar om bestraffning, bondage och dominans.

I dessa sexuella utövningar ingår det som vi vanligtvis skulle kalla tortyr, exempelvis att sticka kroppsdelar med vassa nålar. Det är alltså sadism, våld och självskadande som finns med i det som kallas BDSM och detta låter Pridefestivalen passera och får presenteras där.

Något annat som presenteras i Pridefestivalens namn är användning av droger i kombination med sex. Även sex med djur är något annat som kan nämnas. Rapportens namn ”Det färgglada mörkret” är ett passande namn på vad rapporten belyser. Den framlägger i ljuset sådant som de flesta människor och samhället i stort tar avstånd ifrån.

När nu denna rapport gett oss ljus över en del av innehållet som finns med i Pridefestivalen, bör vi reagera. Jag anser att Equmeniakyrkan skall som markering emot att detta finns med i utbudet, och att det inte är något som man ställer sig bakom, därför ställer in sitt årliga bidrag till Pridefestivalen som de senaste åren varit 10 000 kronor.

Holger Nilsson, Vetlanda

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Katarina Hedström
Jag tycker det är helt fel att Equmenia kyrkan ställer sig bakom pridefestivalen, genom att skänka 10000 kr. De pengarna kan gå till mission istället.
Jessica Lindgren
Bra Holger att du står på Ordet och går emot detta. Det är kärleksfullt att säga till när något är uppenbart fel och går emot vår Herre och Guds riktlinjer. Inte sällan i debatten premieras den som stilla tiger i denna fråga men det är inte bibliskt. Gud välsigne dig rikligt Holger. Mvh Jessica
Bertil Rosenius
Tack Holger för insändaren! För mig låter detta så ofattbart att jag omedelbart skrivit till Equmenia för få en bekräftelse. Din broder / Bertil Rosenius
Karin Claesson
Tycker också att det är fel att equmeniakyrkan ska stötta Pride med pengar. De pengarna kan användas mycket bättre! Gör en satsning med tex Sebastian stakset istället. Som räddar människor från mörker till ljus.
Lars Göran Berg
Pride är stort. I den uppträder vår kyrka. Det kostar. Tälthyra mm. 10 000 kr per år i sponsring för omkostnader. Pengarna är våra kollekter. 0,7 promille av Prides nettokostnader bekostar vår kyrka. Prides resultat 2017 gav gott överskott så medel behövdes knappast där, De andliga ledarna medverkar enl. uppgift för att stötta av kyrkan kränkta. Förvisso har vi många kristna gjort fel i förhållande till olika individer och grupper. För det finns inget försvar. Att demonstrera är en del av demokratin vi måste värna om. Men hur är det med pisk-sex, polysex,bdsm osv. Pride är liksom ingen vanlig vänsterdemonstration. Och sen Clapmans rapport om det färgglada mörkret? Har kyrkoledningen analyserat den? Vilka effekter vill man uppnå/inte uppnå. Men, sägs det,man måste inte gilla allt för att demonstrera i ett Pride-tåg. Men ingen går i majtåg som inte gillar socialism. Ingen socialist hänger med SD och Åkesson för att han framför bra tankar om äldreomsorg. Nej Equmeniakyrkan låter sitt namn/varumärke pryda Pride, Som Volvo/segling. I bibeln läser jag: Luk 14;34-”Salt är bra att ha. Men om saltet mister sin kraft hur skall man få det salt igen?..Hör,du som som har öron."
Inge Nilsson
Tack Holger, din röst är viktig i denna andligt förvirrade tid. Det vi nu ser är dock en logisk följd och en långsiktig strategi från samfunds ledningen, medvet eller omedvetet? Allt sedan bildandet av det nya samfundet så har Equmeniakyrkan likt andra samfund mer och mer gjort sig beroende av statliga medel för att driva verksamheten. Man får då automatiskt ledare som till slut helt anpassar sig efter världens tänkande. Vi vet att världens sanningar ofta är motsatsen till den Andliga sanningen. När vi nu släpper in världens tänkande i församlingen då blir det som tidigare var synd, normalt och tvärtom. Vi ser exempel som Sofia Camnerin där hon öppet försvar homosexualitet i församlingen. http://www.sandaren.se/nyhet/overtygad-om-att-homosexualitet-inte-ar-synd
Sten & Ann-Marie Anderson
Med anledning av vad som kommit till vår kännedom, i bland annat denna fråga, har det blivit lätt för oss att fatta ett beslut om att inte söka medlemskap i den equmeniaförsamling som vi älskar och önskar att få vara delaktiga i. Vi sörjer djupt över kyrkoledningens ställningstaganden där man ofta sätter samhällstillvändheten framför Guds ord.
David Berjlund
Jag har inte fullständig koll, men ... är det verkligen så att Equmeniakyrkan ger ett "bidrag" till Stockholm Pride? Har ni kollat upp det, Katarina, Jessica, och ni andra? Som jag har fattat det är Equmeniakyrkan - eller några av dess församlingar - med i Kyrkan på Pride, vilket alltså är en kyrklig närvaro under Pridefestivalen. Så fungerar Pride i Stockholm: det är inte en organisation som gör allt, utan mer som ett torg där många närvarar och gör sitt. Och kanske behöver man granska både Holger Nilssons och Claphaminstitutets uppgifter i övrigt också, innan man självklart tar dem som sanningsvittnen. Jag har inte koll på Stockholm Prides hela program, och jag är rätt övertygad om att det programmet rymmer en del som jag ogillar. Men det jag vet av tidigare erfarenhet är att när SEA, Clapham och Holger N berättar om sånt här kan det som i själva verket är en diskussion om ett ämne - droger, t ex - framställas som propaganda för detsamma.
Lars Göran Berg Uddevalla
David Du kan få ett mail svar från Equmenia kyrkans info ansvarig och få underlag varifrån sponsringen kommer samt att det är kollektpengar Kyrkostyrelsen ordf ger samma besked I sändaren har repr från region Stockholm redogjort för samma sak Det går att läsa via denna tidnings sökfunktion Prides program för 2017 går att se liksom för det som var Pride park Sponsringsavdelningen användes främst för tälthyra
Gunnevi Karvonen
Vi ska vara ljus och salt i förruttnelsen och om vi säger oss vara kristna ger vi absolut inget bidrag till Pridefestivalen!