Skicka ett klimatbrev till församlingarna

Rolf Hansson

Öppet brev till Equmeniakyrkans kyrkoledare.

Är klimatet det oslagbart största samtalsämnet i våra församlingar? Återspeglas det i så fall i den verksamhet, de aktiviteter, som nu är igång eller planeras under hösten/vintern?

Har styrelserna och församlingsmedlemmarna nåtts av – och tagit till sig – ert solklara och oförbehållslösa budskap om att ni tre ser klimatet som den absolut största utmaningen för vår tid?

Vad har hänt i församlingarna sedan ni gav det klara beskedet att ni ställer er bakom en omedelbar och långsiktig satsning på klimatåtgärder på alla nivåer inom Equmeniakyrkan(EK)?

Jag tror inte att det har hänt särskilt mycket ännu. Här behövs mer information. Inför 2019 borde samtliga enskilda medlemmar få ett enkelt klimatbrev liknande det som Nybyggarna regelbundet sänder ut. Där bör ni kort redogöra för ert ställningstagande om klimatsatsningar i Equmeniakyrkan och även påpeka vikten och betydelsen av att som medlem och församling komma igång med olika former av ”klimatbantning”/omställning.

Vi i församlingarna behöver denna hälsning och ”puff” från er. En sådan hälsning (klimatbrev) har ju blivit i högsta grad angelägen efter den färska rapporten från FN:s klimatpanel i oktober.

”Det är inte utom räckhåll”, sägs det där. Men snudd på, skulle jag vilja tillägga. Tidsperspektivet är nu kort (10 år?) och det är genomgripande och omvälvande åtgärder/omställning som gäller. Har det landat i församlingarna? Dominerar det samtalet där? Om inte, låt oss då se till att det gör det.

Vi behöver ett klimatbrev från er kyrkoledare !

Rolf Hansson,
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne

Debatt

Mer inom samma ämne