Samma Gud i kristendomen som i islam?

Pingst och Equmeniakyrkan (EK) har av Migrationsverket pekats ut som sekter vilket lett till upprörda reaktioner. Nu har det även framkommit att Migrationsverket hävdar att kristna och muslimer har samma gud.

I en tidigare ledare i Dagen, 170925, klargör Elisabeth Sandlund med all tydlighet att kristna och muslimer inte har samma gud! Hon skriver:

”Det är inte så att kristna och muslimer tror på samma Gud, vilket ofta hävdas utan närmare reflektion. Den kristna guden är treenig – Fader, Son och Helig ande. Islam förnekar inte Jesu existens men reducerar honom till en profet, en människa av kött och blod. Det är en helt avgörande skillnad.”

Men i en ledare, 180213, med rubriken ”Senaste dumt från Migrationsverket” skriver hon istället att:

”Det är en fråga som inte låter sig besvaras med ett enkelt ja eller nej och där de svar kristna ger varierar från ’jajamensan’ till ’absolut inte’.

I ytterligare en annan ledare– angående inkonsekvent genustänk – skrev Elisabets Sandlund följande:

”Snarare ser vi just nu två atlantångare som går i full fart framåt och som befinner sig på kollisionskurs. Man kan till och med undra om inte frontalkrocken redan är ett faktum.”

Denna undran är i högsta grad befogad även i detta fall!

I artikeln ”Migrationsverket: Kristna och muslimer har samma Gud” står bland annat följande:

”Juridiskt ombud: Bristande kunskap och objektivitet.Migrationsverkets handläggare påstår i samtal med asylsökande att kristendom och islam har samma Gud.”

Samt:

”Rebecca Ahlstrand tycker att Migrationsverkets frågor visar på bristande objektivitet, eftersom de tar ställning i en teologisk fråga.”

Samt:

”Det här blir sätt att undergräva trovärdigheten hos konvertiter genom att hävda att de egentligen tror på samma Gud. Om det vore så, blir ju en konversion meningslös och kan inte heller utgöra grund för asyl,säger hon.”

§ 841 i Romersk-katolska Kyrkans (RKK) katekes – som är likställd med Guds ord för katolikerna – säger samma sak som Migrationsverket, angående muslimerna:

”Men frälsningsplanen omfattar också dem som erkänner Skaparen, framför allt muslimerna. De bekänner att de har Abrahams tro och tillber med oss den ende och barmhärtige Guden, som skall döma människorna på den yttersta dagen.”

Därmed får Migrationsverket rätt av RKK, och konversion kan därmed inte utgöra grund för asyl, vilket Rebecca Ahlstrand helt riktigt påpekar.

Både Pingst FFS och EK samt Svenska kyrkan har ju pågående dialoger och samtal med RKK. Svenska Missionsförbundet och Metodistkyrkan hade det redan innan sammanslagningen.

Sammanfattning:

RKK slår fast att katoliker och muslimer tillber samma gud.

Slutsats:

A) Om kristna och muslimer inte tillber samma Gud, så tillber inte heller Equmeniakyrkan och Pingst samma gud som RKK,vilket innebär en frontalkrock med RKK.

B) Om kristna och muslimer däremot tillber samma gud så faller kritiken av Migrationsverket, samt Pingsts och Equmeniakyrkans trovärdighetsom försvarare av muslimska konvertiter, platt till marken! I sådana fall är vurmadet för”den stora enheten” viktigare än några enskilda människors väl och ve. Detta förhållningssätt kan man inte någonstans i Bibeln se att Jesus hade!

Var står Equmeniakyrkan i frågan? Svar önskas!
 

Bo Fjällström

 

,
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne

Mer inom samma ämne