Rapport som manar till omvändelse

Många har anat, men siffrorna från Naturvårdsverkets nyss beställda rapport är tydliga. 65 procent av alla utsläpp av växthusgaser kopplad till svensk konsumtion sker utomlands. Så mycket som 80 procent av svensk konsumtions utsläpp av farliga kemikalier sker utomlands. Bland annat lyfts latinamerikanskt nötkött och palmolja från Sydostasien som orsaker till avskogning i världen, vilket ökar utsläppen.

Nu är det dags att höja blicken och se vilket ansvar vi har för att Bulletin of atomic scientists ”Domedagsklocka” snart tickar in på midnatt. Visserligen är klimatnederlag som valet av populisten Bolsonaro i Brasilien, som vill dra motorväg genom Amazonas, saker utanför vår direkta kontroll (även om Sverige levererar vapen till Brasilien)men det vi kan göra borde vi göra. Vi är ett litet land i internationell jämförelse, men konsumerar mer än många. Som kyrkor borde detta nu göra oss mer uppmärksamma på varifrån vi köper in såväl förbrukningsmaterial som mat. Använder vi oss av cateringfirmor kan det vara viktigt att begära vetskap om matens ursprung. Liksom vi som privatpersoner också borde, av restauranger och kaféer vi besöker.

Som kristna är det dags att i än större utsträckning göra medvetna konsumentval och börja välja bort företag och produkter som inte håller måttet. För det är sannerligen rågat. Tillsammans måste vi höja tonläget och utmana både kyrka och samhälle i satsningar som till exempel Equmeniakyrkans ”klimatfasta” 2019. Klimatet bör ses som en andlig fråga, i allra högsta grad i behov av vår omvändelse.

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar