Pröva vart femte år istället

Kyrkokonferensen vill så mycket.

De ombud som var på plats i Gävle-cirka 550 stycken- röstade för mer bistånd, en tydligare klimatpolitik, ja till fred och absolut nej till kärnvapen.

Att alla goda intentioner ändå blev lite vaga kanske kan bero på sättet som besluten fattas på. Koncensus är ett tänkvärt och intressant redskap för demokrati, men det leder knappast till kraftfulla gemensamma uttalanden.

Och hur politisk får en kyrka vara? Den ständiga brottningskampen mellan det partipolitiska diket och ett intetsägande vara mullrade som vanligt strax under ytan när det kom till de stora frågorna om freden, om kärnvapnen och om klimatet.

Att kyrkostyrelsen så beredvilligt gick med på att ändra i en redan färdiggjord budget, och öka uttaget till biståndet är lite märkligt. Kyrkokonferensen har givetvis sista ordet, men det kom inte många protester från styrelsen. Med tanke på det stora arbete som görs, och behöver göras, i och kring flyktingarbetet i våra församlingar, för att inte tala om finansiellt stöd till många församlingars omstartsarbete är det lite förvånande.

Att skaran av ombud i Gävle inte var så stor, kan vi bara hoppas ska ändras framöver. Positivt var dock att många tycktes vara nya och fick pröva på för första gången. Det skedde med den äran och stämningen var som alltid; glad och god.

Men kanske lösningen på den dåliga representationen istället är årliga regionala samlingar? Det kunde vara ett sätt att stärka den lokalregionala gemenskapen och slippa de förmodligen mycket dyra och arbetskrävande årliga nationella sammankomsterna. Varför inte nöja oss med vartannat år, vart tredje, eller kanske vart femte år. Då skulle fler ha möjlighet, råd och lust att satsa fullt ut.

Och om än närvaron i Gavlehallen var begränsad har tekniken hjälpt till att vidga gemenskapen. Utan tillgång till siffror sägs i alla fall att allt fler följt direktsända förhandlingar och gudstjänster.

PÅ nätet (sic) läser jag att Eksjö missionskyrka visat sändningsgudstjänsten med Lasse Svenssons predikan på storbild. Det har twittrats i realtid, lagts upp på Facebook och Instagram och sänts live på Youtube. Kanske frestar det också fler att se med egna ögon och uppleva med hela hjärtat.

Next year i Jönköping!

  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Anders Fläckman

    Jo visst har vi mycket att förbättra, förstå och trimma. När det gäller att utveckla den form av demokrati som vi har finns det inte så många att ta intryck av. Vi går i täten. Ett utglesande av kyrkokonferensen innebär beslutsfattande på annat håll och att införa en mer formell regionbeslutsnivå vill vi inte. Så nu gäller det att hålla i, utveckla, justera och prova igen med ett glatt humör.