Predika omvändelse i klimathotets skugga

Holger Nilsson Vetlanda

Kyrkor engagerar sig allt mer i klimatfrågorna. Det verkar nästan som om det vore kyrkornas viktigaste uppdrag. Det är det inte – det är att predika evangelium och frälsning för människor. Det är viktigt att kyrkorna aldrig kommer bort ifrån huvuduppgiften – missionsbefallningen. Jesus sa inte att vi skulle gå ut och rädda jorden från dess undergång, utan att göra alla folk till lärjungar.

Jag förstår att det bli reaktioner när man skriver så här, men det handlar inte om att vara politiskt korrekt och få uppskattning av politiker och andra, det handlar om att vara trogen Mästarens befallning.

Det skall sägas att jag inte förordnar att vi skall leva vårdslöst och oansvarigt när det gäller att hantera naturen, sopsortering, återvinnig och annat, allt detta är bra och det skall vi göra.

Men vi behöver höja blicken och ha ett profetiskt perspektiv på vad som håller på att hända. Gör vi det ser vi att Bibeln har förutsagt att det kommer att bli stora och svåra förändringar på områden som är kopplade till det som nu är så aktuellt.

Då man läser Bibelns sista bok, som profetisk skildrar vad som kommer att drabba den här världen, är det allt annat än munter läsning, men likväl en tankeställare för oss. Vi ser i Uppenbarelsebokens beskrivningar hur skapelsen drabbas, exempelvis hur fiskarna i havet dör, solen bränner människor och andra händelser. Det håller på att ske nu och borde göra oss uppmärksamma på att vi lever i en profetisk tid. Det är här vi behöver en profetisk förkunnelse med tyngd som gör människor uppmärksamma på att det är tid att vända om innan det är för sent.

Dessa tecken som är beskrivna i Uppenbarelseboken visar på vad klockan är slagen, antingen vi tycker om det eller ej. Däremot kan vi inse och förkunna detta. Då kommer människor att förstå att Bibeln har ett aktuellt budskap och det kan skapa intresse för den bok som är som en vägvisare för mänskligheten.

Vi kan då nå en helt ny grupp av människor, sådana som tidigare inte har visat något intresse för budskapet. Att missa detta är inte bara att svika vår uppdragsgivare utan också människorna som behöver ett budskap som väcker till besinning och omvändelse.

När det gäller situationen på jorden kommer den alltmer att präglas av rådlöshet i denna profetiska tid, det vill säga man vet inte vad man skall göra. Det är precis det som också Jesus själv visar på när det gäller hans återkomst. Som ett av tecken till denna är vad han säger i Lukas-evangeliet 21:25: ”på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån.”

Detta kan ses som ett aktuellt ord rakt in i vår tid när man nu varnar för hur havsnivåerna kommer att stiga framöver. Vid haven ligger många av de stora städerna i världen, dessa hotas nu.

Det som skrivits här är några av de profetiska varningarna i Nya Testamentet om det som är så aktuellt i vår tid vad och som visar på att vi lever i en profetisk tid.

Vill vi inse det? Vill vi omvända oss eller bara fortsätta? Mer än någonsin behöver vi en förkunnelse om den aktuella situationen som vi befinner oss i – och där har bibelordet ett tilltal till oss.

 

Holger Nilsson , Vetlanda

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Bertil Rosenius
Bra skrivet Holger! Finns ingen anledning att lägga locket på över Guds Ords profetior om ändens tid. Gud Ord ger ju enda hållbara svaret på den oro människor borde känna inför det som vetenskapen står maktlösa inför.
Sven Andersson
Broder Holger, har du missat Equmeniakyrkans Markusår? Det finns ju mer än en missionsbefallning eller missionsord i våra evangelier. Markus, det äldsta evangeliet, som vår kyrka studerat under det gångna året, mynnar ut i följande missionsord med stor relevans ”i klimathotets skugga”: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” (Mark 16:15). Här gäller alltså evangeliet, de goda nyheterna, allla och allt - ”hela skapelsen” - inte bara en del av den, oss själva, vi människor. Faktum är, att enligt detta vårt äldsta evangelium, började Jesus själv sitt uppdrag bland ”de vilda djuren” (Mark 1:13) - innan han ”förkunnade Guds budskap” om ”Guds rike”(Mark 1:14f) bland oss människor. Mästaren levde som han lärde. Det är nog långt mer än vad vi gör idag, tycks det mig.
Niklas Jönsson
Det är verkligen så som H.N. Skriver, det är super viktigt att vi når ut till alla att de får chans att höra evangeliet om Jesus, om de sen inte bryr sig om det det är en helt annan sak, men de som vill ta till sig av evangeliet om Jesus men då aldrig har fått chansen att göra det på grund av att de inte visste om att han fanns det är ju helt galet, för de som vill bli räddade och komma hem till Jesus i hans underbara paradis för ett evigt liv tillsammans med honom de ska ju få det och inte gå miste om detta härliga på grund av att de inte visste om att han fanns.
Thomas Kärrlander
Fast, Holger, du har ju aldrig förstått att Boken skrevs i första hand för de svårt förföljda kristna i första århundradet och i andra hand för kristna i alla tidsåldrar. Uppenbarelsebokens symbolik är enbart baserad på GT och det är alltså där vi kan hitta tolkningarna, inte i vår tids uppfattningar och teknologi. Genom hela historien fram till mitten av 1800-talat så förstod de kristna bildspråket och ingen tolkade texterna bokstavligen som du mfl gör.
Tom hed
Rådlösa vid havets och vågornas dån kan väl också översättas till att folk och länder gör uppror?
Holger Nilsson
Men Thomas, det stämmer att jag inte ”förstått” att denna bok skulle vara skriven ”för de svårt förföljda kristna i första århundradet och i andra hand för kristna i alla tidsåldrar.” Det är att förmänskliga budskapet, Johannes skrev inte vad han tyckte var lämpligt, utan det här är en uppenbarelse från Gud: ” Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes, Upp.1:1. När det gäller budskap till sin samtid kan jag hålla med om att den befallning som Johannes fick att skriva till de sju församlingarna i Mindre Asien, är sådant som är samtida. I övrigt kan man lite förenklat kalla Upp. som facit för vad som kommer att hända i slutskeendena i världen. Detta är inget som vi kan bortförklara och göra oss kvitt ifrån, genom att förlägga Upp. händelser till historien. Det är faktiskt så Upp. uppfattas av de allra flesta, men i Sverige har vi kommit in på ett annat spår. Det är ganska typiskt för vi värjer ju oss från de flesta allvarliga budskap och texter. På det sättet får vi ett bekvämt budskap som ”kliar i öronen”. Precis det som Pauls varnar för.
Lars Göran Berg
Ibland sägs det att man inte skall ställa utsatta grupper mot varandra. Trots detta görs det dagligen. Vård av svårt sjuka ställs mot omsorg om gamla, omsorg om barn och cykelvägar och kollektivtrafik. Så är hela samhället utbyggt. Någonstans måste prioriteringar ske, Såväl i tid som kraft och resurs i form av pengar och människor. Visst hör miljö samman med människor. Visst finns ett ansvar för oss alla att vård och värna den natur vi lever i och av. Vi kan självfallet blunda för nödvändigheten att prioritera, Men även om vi gör det gör vi det. Många goda krafter inser att vår livsstil behöver förändras. Inte lika stort antal bekänner sig till trosbekännelsen som helhet. Vi som tror att vi genom Kristus för del av det eviga livet i gemenskap med Herren vill ju inte se att någon inte är med på den vägen. Där är ju den kristne utrustad med ett slags monopolbudskap. Ingen kommer till Fadern utan genom Jesus. Vi är många i närsamhället i grannskap och i politiken som är miljökämpar och klimatmedvetna. Men inte lika många medvetna om effekterna för den enskilde som inte tagit till sig frälsningens gåva, Här kommer en prioritering av sig själv. Varje enskild efterföljare måste välja.
Thomas Kärrlander

Tack för ditt svar, Holger. Upp. har under de senaste 150 åren kidnappats av allsköna sekter till den milda grad att få församlingar över huvudtaget vågar röra den längre. Det är en skam och förorsakat både vånda och okunskap om den tid vi lever i, Upp. för de som istället läser den som den skrevs kan istället få både tröst och tillit till Gud och Hans verk. Upp. skrevs för alla kristna i alla tider och beskriver händelserna mellan Guds Sons nedstigande till jorden och Hans snara återkomst, i sju parallella avsnitt. Upp. handlar alltså inte enbart om vad som ska hända någon gång i framtiden, utan vad som händer och har hänt var dag genom hela den kristna historien!