Pensionerade Kongopastorer tvingas tigga på gatan

Tore Hägg

Alldeles nyss läste jag en fin och vacker bok om Kongo, utgiven av Immanuelskyrkan i Stockholm och anmäld i Sändaren nr 42.

Att jag kallar den fin beror på att den ger exempel på hur man kan hantera en konflikt i Guds församling. Låt vara att det i före-
liggande fall gällt en 18 meter lång väggmålning och därför synnerligen svår att trycka ner och försöka gå vidare genom att låtsas som om nästan ingenting hänt. Det sistnämnda är annars en icke ovanlig metod för att söka uppnå lugn och ro och inte störa verksamheten i våra församlingar. Ett, jag tror afrikanskt/kongolesiskt, ordspråk säger emellertid att ”Ett sår kan inte läka förrän det blir rengjort”. Immanuelskyrkans församling i Stockholm försöker uppenbarligen och förtjänar vår tillönskan om framgång och välsignelse i läkningsprocessen!

Denna vackra bok om Kongo rymmer bland annat ett kapitel rubricerat ”Missionsarbetet i Kongoländerna i dag”, signerat Bertil Svensson och Kimy Konde. Där återkommer ett påstående som jag tidigare ifrågasatt (Sändaren 25 mars 2015), vilket säger att Equmeniakyrkan ”gör extra insatser för att både pensionerade och aktiva pastorer skall få ut sina löner.” Den bifogade brasklappen ”när möjlighet finns” avhåller mig från en rätt brutal beteckning av detta påstående om extrainsatser, eftersom min information, i egenskap av sekreterare i ideella föreningen BIKON (Bistånd Kongo), säger något helt annat.

Sålunda fick vi redan 2012 veta att en pensionerad pastor från vår systerkyrka CEC synts tigga på gatan i Kinshasa. Detta gjorde att vi sökte information i saken och har inför varje jul sedan dess lyckats skaffa medel för att lämna ett mindre bidrag till cirka 50 personer – pensionerade pastorer, ett par pastorsänkor samt några lekmän vilka varit i kyrkans tjänst.

Efter mitt påpekande 2015 fick jag ett, i mitt tycke, bleklagt svar från internationella avdelningen. Därför vill jag formulera min fråga mera precist denna gång: När (år och datum) gjorde vår kyrka, Equmeniakyrkan, senast en utbetalning avsedd för pensionerade pastorer i sin systerkyrka CEC i Kongo Kinshasa och hur stor var den summan? Det kan inte vara omöjligt att ur räkenskaperna få fram detta!

Tore Hägg,
0 Kommentarer

Mer inom samma ämne

Debatt

Mer inom samma ämne